font

Foreløpige resultater medisindispenser

mdd utskåret

Foreløpige erfaringer med utprøving i Lyngdal og Kvinesdal - januar 2014

Helsenettverk Lister har et OFU samarbeid med MedOnTime om utprøving av medisindispenser. Dette har blitt gjennomført i Hjemmesykepleien med oppstart i 2013.

Prosjektet har hatt følgende mål:

 • Oppnå kunnskap om brukernes håndtering og interagering med dispenseren. Inngir dispenseren den nødvendige tillit? Oppfattes den som et frigjørende eller et begrensende hjelpemiddel?  
 • Finne ut hvilke utfordringer pasienter med kognitiv svikt (problemer med å orientere seg i tid og rom) har med å bruke et apparat som begrenser og styrer deres tilgang til egne medisiner. 
 • Finne hvordan vi sikrer overføring av data til og fra maskinen, slik at vi tilfredsstiller krav omkring datasikkerhet og personvern.  
 • Finne beste måte å overføre alarmer om feilbruk til pleiepersonell

Prosjektet har avdekket programvareutfordringer som må løses, men vi har likevel gjort oss noen
erfaringer:

 • Brukere og personale er positive til hjelpemidler for medisinhåndtering. 
 • Opplæring av pleie- og teknisk personell må gjøres grundig.
 • Det er svært viktig med meget tett oppfølging av brukere den første tiden.
 • Driftssikkerheten i tilfelle strømbrudd må bedres
 • Det må være mulig å koble dispenseren til en hvilken som helst tredjepartsleverandør av utstyr
  og/eller tjenester. 
 • Korrekt programmering må dokumenteres og rapporteres

Prosjektet venter nå på at en ny prototype kan utvikles før videre uttesting.