font

Spill forebygger fall

seniorgames

Velferdsteknologi består av mer enn bare sensorteknologi. Det finnes nå flere kommuer som har på en systematisk måte har tatt i bruk spill teknologi i eldre omsorgen. Forskning viser jevnlig trening kan halverer fallrisiko. TV-SPILL brukes av flere kommuner som trening og for å forebygge ensomhet. 

 

Flere grupper innbyggere som for eksempel eldre er svært utsatt for å falle, og det kan få alvorlige følger. Men trening av styrke og balanse kan halvere risikoen for å falle. Passive eldre har også dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle Alzheimer som fysisk aktive, viser amerikanske forsøk.

Velferdsteknologi består av mer enn bare sensorteknologi. Det finnes nå flere kommuer som har på en systematisk måte har tatt i bruk spill teknologi i eldre omsorgen som en måte å trene og rehablitere på. Foregangs kommuner er blant andre: Nøtterøy og Drammen kommune.

Se film (ekstern link)

Se video fra seminar om senoirgaming (ekstern Link)

Se video fra seminar 2 (ekstern Link)

Se nyhetsinnslag (NRK)

Noen av effektene denne typen velferdsteknologi har er

  • mer motiverte eldre i reahbiliteringsfasen 
  • ærre fall, bedre balanse økt aktivitet og mindre ensomhet

I en ny studie fikk deltagerne, som var friske mennesker i alderen 60-85 år, prøve et spesiallaget dataspill. Etter å ha spilt dette spillet fikk deltagerne forbedret evne til å gjøre flere ting samtidig. De klarte også bedre å fokusere på kjedelige oppgaver. I tillegg ble de bedre i stand til å holde på informasjon, for eksempel et telefonnummer, lenge nok til å skrive det ned - Alle disse evnene blir normalt dårligere med alderen, skriver forskerne som står bak den ferske studien som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature

Også i Lister finnes TV-Spill i eldreomsorgen og benyttes av eldre sammen med frivillige fra Livsglede for eldre.

 

Mer Informasjon finnes på:

Skjema for gjennomføring av risikoanalyse for fall

Les mer om spill: