font

Sykehjemsbeboere på sykkeltur

åstveit sykehjem bergenPå sykehjem i Bergen sykler mange beboere daglig mens visning av film fra byens gater gir dem en opplevelse av å være på sykkeltur i kjente trakter.

Sykkelprosjektet har vært en udelt positiv erfaring for alle involverte. For beboerne har dette ikke bare vært en aktivitet og en adspredelse, men like mye en mulighet til å påvirke egen helse.

Undersøkelsen viste en markant reduksjon i angst hos dem som syklet. Man fant også bedre søvn og økt appetitt. Dette førte igjen til at medisinbruken hos deltakerne gikk ned.

Suksess faktorer

  • En viktig faktor er et positivt personale. Alle har ønsket å tilby beboerne en ny og positiv aktivitet i hverdagen og har ivrig ført treningsdagbøker og adferdsregistreringer.
  • I tillegg har en engasjert ledelse både på sykehjem og etatsnivå drevet prosjektet frem på en god måte.
  • God planlegning og informasjon på forhånd er viktig.
  • Men det viktigste er nok den gode kombinasjonen av sykling og motiverende filmer og at sykkelen er laget slik at beboere som ikke kunne brukt en vanlig ergometersykkel har kunnet delta likevel.

Kjærlighet i blikket

"Med kjærlighet i blikket" ser de på hverandre

Han besøker sin kjære kone hver dag på Åstveit sykehjem. Han tar henne med på sykkeltur gjennom Bergens gater. 15 minutters sykling hver dag gir fremgang i gangfunksjonen. Han er glad at Bergen kommune har satset på slike sykler på sykehjemmene.

Film1 (ekstern link)

Film 2 (ekstern Link)

Informasjon fra leverandør (ekstern link)

 

Les mer om velferdsteknologi