font

Film som hjelpemiddel

tenke

I Danmark skal nå helsepersonell og tjenestemottakere bruke filmer for å gi informasjon, for etisk refleksjon og refleksjon rundt praktiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi.

 

KORA har sammen det syddanske Sundhedsinnovasjonsselskapet laget to animationsfilmer som skal forberede brukere (tjenestemottakere og helsepersonell) av velferdsteknologi på en rekke utfordringen som kan oppstå. Dette gjør de for å dekke behovet som finne for informasjon og refleksjon rundt bruken av denne type teknologi som ett nytt element i omsorgstjenesten.

  • Filmene forteller om fordeler med bruk av velferdsteknologi (og ehelse)
  • Filmene forteller om noen muligheter som finnes
  • Filmene skaper også refleksjon forhold som er viktig å avklare
  • Filmene stille også spørsmål som det er viktig å tenke over før bruk: hvem som gjør hva, når og hvordan organisasjonsutvikling, informasjonssikkerhet og brukermedvirkning
  • Filmene snakker om samtykke og ansvarsavklaring når tjenestemottaker selv overtar noe av omsorgstjenestene

Les mer på KORA sine hjemmesider.

Se film rettet mot helsepersonell

Se film rettet mot tjenestemottaker

Se andre film om velferdsteknologi