font

Mestring med smarthus

Oppsummering av smarthusløsninger som kan være en del av ordinær omsorgstjeneste.2015 smarthus

"Fremover vil vi se en økt satsing på velferdsteknologier basert på IKT, slik som trygghetsalarm, komfyrvakt, fallsensor eller ulike mobile sensorer for å overvåke helsetilstand. Hjem som er koblet opp med slike teknologier, kalles gjerne smarthus." (Meld. St. 23 (2012–2013): Digital agenda for Norge).

Les: 1 million over 67, hvor skal de bo?

Smarthus er at ev flere velferdsteknologiske tiltak som kan brukes for å legge til rette for at innbyggere skal kunne mestre egne omgivelser og bo hjemme med høy grad av autonomi. Velferdsteknologiske løsninger i smarthus kan blant annet bestå av:

 • Sensorer: f.eks: bevegelsessensorer for å slå på lys, dørsensor, fallsensorer,
 • Automatisering: styring av lys, varme, dører, vinduer, vann, annen teknologi støtte 
 • Sikkerhet: brannvakt, komfyrvakt, brannalarm, brannslukning
 • Kommunikasjon: aktive- og passivealarmer, to-veis kommunikasjon
 • Logikk: sikkerhet / trygghet for bruker /innstalerte logiske terskler

Infrastruktur som kopler sammen de ulike delene av utstyret varierer, men varslingen i Lister foregår via trygghetsalarmen. Les mer om trygghetspakkene i Lister.

Behov som kan dekkes med smarthus:

Behov Kort beskrivelse av løsninger Mulige leverandører
Automatikk Styring av varme og regulereing av innemiljø. Kan tilrettelegges ved enkelt knapper (evt smarttelefon og nettbrett) eller via bevegelsessensorere og logisk programmering.
 • Løsninger hos hjelpemiddelsentralen
 • Lønsninger hos husbanken
 • Bravida (KNX) / Stork
 • Eaton (Xcomfort) / Sensio
Brannrisiko    Smarthus med deteksjon av brann og avstenging av elektrisitet ved brann 
 • Bravida (KNX) / Stork
 • Eaton (Xcomfort) / Sensio
 • CTMLyng (Vern)
Automatisk slukking av brann - mobilt slukkesystem som kan enkelt etterinstalleres i bolig
 • Vekos

Forebygging ved

 • komfyrvakt
 • kaffevakt
 • alt- av bryter -som slå av risikomomenter f.eks. når beborer legger seg, går ut av huset eller forlater et orpde (f.eks. kjøkkenet). En slik bryter kan være en fysisk bryter, eller bevegelses sensorere programert med logikk.
 • Løsninger hos hjelpemiddelsentralen
 • Bravida (KNX) / Stork
 • Eaton (Xcomfort) /Sensio
 • CTMLyng (Vern)
Fallsensor

Ulike komponenter som spiller sammen for å detektere fall, uten at beborer har noen form for sensor på egen kropp. Dette gjøres ved å sette opp sensorere og styringssystemer som i forhold til tid, bevegelse og plassering kan varsle når det er en risiko for at beboer har falt.

 • Bravida (KNX) / Stork
 • Eaton (Xcomfort) / Sensio
Oversvømmelses deteksjon

Hvis området av en beboers leilighet utsettes for oversvømmelse finnes det detektorere for dette som både kan varsle andre om dette, samt stenge vannet. Overvsømmelse kan også forebygges ved f.eks logisk programmering av bevegelsessensor som kan stenge vannet når bebeorer befinner seg i andre deler av huset, eller forlater huset.

 • Lønsninger hos husbanken
 • Bravida (KNX) /Stork
 • Eaton (Xcomfort) /Sensio
Smarte dører Dører programert med døråpner som kan fjernstyres, f.eks. med en knapp på rullator, en knapp på person (som trygghetsalarmknapp), eller med RF-id brikke. Dette redusrere fallrisiko og gir mestring til mennesker med bevegelses utfordringer
 • Løsninger hos hjelpemiddelsentralen
 • Lønsninger hos husbanken
 • Bravida (KNX) / Stork
 • Eaton (Xcomfort) / Sensio
Smarte lys Lys programert etter beborer behov. Lyset kan understøtte den enklete til å finne frem på natt og/eller redusere fallrisiko.
 • Lønsninger hos husbanken
 • Bravida (KNX) / Stork
 • Eaton (Xcomfort) /Sensio
Varsling Når det oppstårpredefinerte situasjoner eller at predefinerte terskler nås kan smarthuset sende alarmer og be om tilsyn. Dette kan være f.eks. ved mangelde bevegelse overtid, at beboer ikke henter seg mat, at atferdsmønstere brytes.
 • Bravida (KNX) / Stork
 • Eaton (Xcomfort) / sensio

Deler av denne teknologien er innstallert i utstillingshusene i Lister: Bolig2015 og hjem2015

Les mer:

Emneord: smarthus