font

Trygghet på natt

nattfridFlere brukere er utrygge på natt og har behov for tilsyn. Noe av disse synes det er "forstyrrende" med personer som kommer inn i deres hus på natt. Finnes det alternativer?

Flere bruker har redusert kognitiv tilstand. Dette kan komme av ulike tilstander eller sykdom (som for eksempel demens). Følgende trygghetspakke er skreddersydd for å ivareta en bruker med kogintiv svikt og med utrygghet på natt. Brukeren hadde besøk av nattjenesten to ganger hver natt. Vedkommende syntes dette var forstyrrende og ønsket alterantiver.Brukerens egen oppfatning om hva som er viktig ble vektlagt og fikk velge alternativ tjeneste. Brukeren valgt nattilsyn med kamera.

Les mer om trygghetspakker

Bruker behov / tilstand:

 • Kognitiv svikt.
 • Bruker er engstlig og ønsker tilsyn på natt, men ønsker ikke å ha nattevakt inne hos seg.
 • Bruker ønsker ikke å flytte på institusjon eller til en omsorgsbolig med nattevakt.

Vurdering:

 • Bruker er vurdert å være samtykkekompetent. Samtykke til tiltak gis av bruker.
 • Bruk av nattilsyn uten tilstedeværelse er faglig og etisk forsvarlig i forhold til brukers situasjon, ønsker og behov.

Les om samtykkevurdering

Tiltak:

 • Tygghetspakke med videotilsyn

Østre Agder har et eget prosjekt på nattilsyn med teknologistøtte

Implementering:

 • Innhenter samtykke fra bruker
 • Saksbehandling med vedtak etter KHOL om nattjeneste med videotilsyn.
 • Bestilling av komponenter og montering
 • Programering av alarm. Alarmen rutes direkte til nattevakten.
 • Organisering av nattjenesten for å sikre at de gjennomfører tilsyn på faste tider og kan rykke ut ved behov.
 • Testing av system.
 • Opplæring av bruker

Les mer om saksbehandling

Kostnad:

 • Komponenter 9000 kroner + mva
 • Innstallasjonsarbeid ca 3000 kroner + mva

Evaluering / gevinster:
To sparte tilsyn på natt. Hvis tiden kan taes ut fra turnus er det et postensiale på 77.500 kr per år.

http://www.youtube.com/watch?v=BYtKvPhiu-4

Les mer om: