font

Robot gir selvstendighet i måltid

bestic1En svensk kommune har testet ut robot til hjelp i måltid hos eldre med slag eller nedsatt funksjon i hendene.

I løpet av 2014 gjennomførte Helsingborg kommune en pilot på ulike løsninger for å hjelpe eldre med å spise. I testen var blant annet en robot, utviklet via en EU støttet PCP (pre-kommersiell anskaffelse) med Västerås kommune. I prosjektet er det stipulert at ca 0,5% av befolkningen (eller ca 10.000 personer i Norge) har store utfordringer med å spise selv. Samtidig vurderes ferdigheten å spise som noe de fleste ønsker å være selvstendig i.

Les mer om den svenske nasjonale konferansen for velferdsteknologi

I løpet av perioden ble roboten evaluert. Funnene tyder på at roboten øker selvstendighet hos mennesker med nedsatt arm funksjon. Les hele rapporten her.

Kommunen har nå i tillegg utviklet et eget kartleggingskjema tilhørende spisehjelpemidler og leverandøren av roboten har utviklet en implementeringsguide.

Les mer om kartleggingsverktøy i Norge

 

 

 

Emneord: velferdsteknologi, hverdagsteknologi