font

Smartelefonen forandrer helse

2015 mhelseHar du lurt på hvorfor lege og sykehus eier din helsejournal? Du undersøkes, tar ulike prøve og betaler for dette uten å sitte igjen med resultatene. Å innhente informasjon fra konsultasjoner er ikke lett. Men snart vil du eie din informasjonen selv.

Utgangspunktet for dette er din smarttelefon. Den kan samle utrolige mengder med informasjon fra din hverdag og om din helse. Telefonen kan via sensorer blant annet måle verdier i blodet, blordtrykk, glukose, oksygen konsentrasjon, hjerte rytme, lunge fuksjonen og humør.

Alle prøver som tas i et laboratorie kan i prinsippet gjøres med et tilbehør til din smarttelefon: blodkjemi, elektrolytter, leverfuksjon, nyrefunksjon, thyroksin test også videre. I tillegg kan telefonen undersøke fysisk helse, øre og trommehinne, hud, hals og svelg, munn, lunge og hjerte. Smarttelefonene kan i tillegg sjekke dine omgivelser: stråling, måle giftstoffer i maten din, luftkvalitet også videre.

All denne målingen kan kan virke voldsomt for mange og det kan være vanskelig å holde styr på så mange ulike målinger. Din smarttelefon vil hjelpe deg. Nye programmer med helse algorytmer vil fortløpende kunne analysere dataene, og vil kunne tilpasse målingene over tid til din kropp. På denne måten kan smartlelefonen "varsle" deg om din kropp viser "signaler på tilstander" før du selv oppdager symptomene.

Samlingen med data gir også leger og sykehus et godt utgangspunkt for undersøkelser og behandling som vil kunne redusere utredningstid og sikre tidlig behandling av tilstander. For at legen skal få del i dine data må du gi legen tilgang. Du blir da eier av dine data. Alle legeundersøkelser og vurderinger kan samles opp av smarttelefonene og bli en del av ditt individuelle mobile helsesystem.

Denne samlingen med data kan utsettes for forskning og løse alvorlige helseproblemer som deles av hele verdens innbyggere.

Kilde: Dr. Topol "The Patient Will See You Now: The Future of Medicine is in Your Hands"

Les mer:

Emneord: velferdsteknologi, mhelse, smarttelefon