font

Martin forteller sin historie til statsministeren

Martin  Martin Fjeld er 96 år og bor alene. Han har fått innstallert et kamera på soverrommet slik at hjemmetjenesten kan ta elektronisk tilsyn på natt. Han kan sove godt uten å bli forstyrret midt på natten. Besøk kan jeg ha om dagen sier han. Historien om Martin skal nå vises til hele landets politikere og ledere. 

Sanden Media lager film fra Lister regionen til kommunalpolitisk toppmøte for KS. Her kommer blant annet Statsminister Erna Solberg, ordførere og administrativ ledelse fra hele landet. Her skal Martin Fjeld (96) fra Kvinesdal vise og fortelle om kameraet han har fått i stedet for ordinære tilsyn av hjemmetjenesten på natt. Martin motbeviser myten om at teknologien er kald og inngripende. Faktisk så kan det gi personer som Martin større valgfrihet og mer tilpassede tjenester enn før. Dette budskapet er viktig å få ut til de som fremdeles er skeptiske til bruk av teknologi i helse og omsorgstjenesten. 

Martin motbeviser også myten om at eldre er redd for teknologi. Han er både på facebook og spiller Brigde med mennesker fra hele verden på PC når han sitter hjemme alene. Han viser at teknologi faktisk kan motvirke ensomhet.

Martin er en sammfunnsengasjert, og liker godt besøk. Han får også besøk av hjemmetjenesten på dagtid, og skryter av dem. Men på natten vil han helst sove. Derfor har Martin nå fått innstallert kamera på soverrommet som han synes er et godt alternativ til ordinære tilsyn. 

Pleier ser på skjerm

Hjemmetjenesten har egne brukernavn og passord og logger seg inn til avtalte tidspunkt. For ansatte betyr dette at de slipper mye kjøring. Dette er verdifull tid spart i en travel hverdag. 

Les mer om trygghet på natt ved bruk av nattkamera

Jonny og Camilla

Rådmann i Kvinesdal Camilla Dunsæd og ordfører i Sirdal Jonny Liland er opptatt av at innbyggere i Lister skal få gode tilpassede tjenester også i årene fremover. De mener velferdsteknologi vil være et viktig tiltak for at vi skal få dette til.

Velferden i Norge er under press fra alle kanter, og helt konkret fra tre store utfordringer. 

  • Krav og forventninger til den offentlige servicen stiger
  • Pengene til felles velferd flyter ikke fra en uttømmelig kilde
  • Vi kommer til å mangle arbeidskraft. Avstanden mellom forventninger og den mulige servicen økes

Dette gjør det nødvendig å løse oppgavene med bruk av mindre ressurser. Listerkommunene vil gå nye veier og være med på å skape fremtidens velferdskommune. Vi må gi velferden ett nytt innhold. Vi må finne nye og bedre løsninger med utgangspunkt i innbyggernes behov. Her kommer bl.a. velferdsteknologi inn. Riktig bruk av velferdsteknologi er bra for innbyggerne og bra for kommunen. 

Les også: