font

9 teknologi tips til Alzheimer- eller Parkinson-pasienten

2015 04 alzheimersVelferdsteknologi kan gi hverdagsmestring for ulike grupper innbyggere. Dr. Bertalan Mesko har listet opp 9 løsninger som han mener vil kunne gi mestring til pasienter med Alzheimers- eller Parkinsons-sykdom.

Med en rask teknologisk utvikling øker mulighetene for mestring i alle områder av hverdagen. Mennesker med Alzheimers- og Parkinsonssykdom har utfordringer på mange områder, fra det kognitive (hukommelse, konsentrasjon, dømmekraft, planlegging, impulskontroll, følelser m.m.) til det fysiske og hverdagslige (påkledning, språk, finne frem, mototriske forstyrrelser m.m.). Les mer om Alzheimers og Parkinsons.

I videoen under kan du se og høre om følgende produkter som Dr. Mesko ser som mulige løsninger som kan avhjelpe mennesker med ulike behov. :

  • Spise-hjelpemidler som demper skjelving i hånd (tremor)
  • Påklednings-hjelpemidler som gjør det letter å få på klærne (sokker, belter og etc)
  • Kamera som sitter på pasienten for å dokumentere hverdagen
  • Hjelpemidler for tale som passer til "normale" mobile enheter
  • Bio-overvåkning: for ehelse oppfølging av blod trygg, hjertefrekvens, bevegelse, og andre vitale måleenheter
  • Skilt for å skape mestring i nye omgivelser
  • Fall-alarmer
  • Stimulerings hjelpemiddel for å forebygge degenerativ utvikling.
  • Smarte sko, et hjelpemiddel som kan spore pasienten og hjelpe pasienten å finne frem / hjem igjen.

Fyrtårnet for velferdsteknologi- og telemedisin mener at all bruk av velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten må være faglig forsvarlige og brukes etter gjeldende lov- og forskrifter les mer om dette.

Les mer:

Emneord: velferdsteknologi, alzheimers, parkinsons