font

Elektronisk nøkkelsystem

elekoniske låserBærum kommune har gjennomført en analyse av gevinster og kostnader for innføring og bruk av elektronisk nøkkel system (elås).

Suksesskriterier:
•  alle medarbeiderne er engasjerte og positive
•  alle medarbeiderne har samme positive holdning til nøkkelsystemet ovenfor brukerne
•  brukerne har fått nok informasjon
•  medarbeiderne har vært flinke til å gi beskjed til leder umiddelbart ved eventuelle feil
•  elektroniske nøkkelsystem har blitt integrert i driften 

Barrierer:
• teknologisk svikt
• avhengig av borettslagstyrene for å få installert nøkkel på ytterdør – tidkrevende
• dersom medarbeiderne ikke er positive, vil ikke elektronisk nøkkelsystem fungere

Les rapporten her