font

Riktigere medisinering og mer selvstendighet

pilly ovenifra 1SINTEF har utarbeidet en rapport på erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune.

Bruker har multidose og fikk besøk for hjelp til medisinering morgen og kveld, grunnet motoriske utfordringer. Bruker positiv til medisindispenseren og ønsket større frihet og slippe å måtte være hjemme for medisineringsbesøkene.


Erfaringer hos en bruker:
Medisindispenseren fungerer veldig fint for bruker. Bruker tar den med seg ut og glemmer sjelden å ta medisinene. Kun en sjelden gang glemmer bruker å ta medisinene; men de ansatte vurderer det slik at det ikke har viktige helsemessig konsekvenser; og det er viktigere for bruker å ha denne friheten. Nå er de ansatte ute hos bruker kun hver 14 dag for å hente medisindispenseren og fylle i fra multidose på kontoret. Bruker forteller at medisindispenseren fungerer som vekkerklokke om morgenen og at det er fint for da kommer bruker i gang med dagen. Bruker er svært fornøyd med medisindispenseren, men sier den ikke har gitt henne mer frihet fordi bruker ikke kan ta den med seg ut og må være tilbake når den piper. Det kommer frem av samtalen at det er datteren som har fortalt dette med at medisindispenseren ikke kan tas med ut, men det er litt uklart hvorfor hun sier dette, da det jo ikke er tilfelle. Bruker har aldri hatt problemer med medisindispenseren.

Sitater:

  •  «Den roper på meg!».
  •  «Dette er mye bedre enn tidligere. Jeg kan ikke få det noe bedre.»
  •  «Den har vært snill.»

Les Bærum og SINTEF sin rapport her