font

Mobil personløfter

fallMange eldre faller. En del av disse er avhengig av bistand. I dag er det ulike kommuale tjenester som manuelt løfter de eldre opp fra gulvet. Manuelle løft er en hyppig årsak til belatsningsskader hos helsepersonell. Lister ser på ny teknologi for å unngå undøvedige manuelle løft.

På Fagutvalget i Lister sitt møte i Juni 2015 ble den mobile personløfterern "Raizer" presentert. Etter en gjenomgang av teknologien og av kommunale behov vil produktet bli testet ut i Lister kommunene.

 Les mer om:

 

 

 

 

 

Emneord: raizer,, personløfter, fall, forebyggende