font

Mobile løsninger for omsorgstjenestene

mobil helseEn ny rapport viser at hjemmesykepleierne med mobile verktøy får brukt mer av sine ressurser på å hjelpe innbyggerne og at kommunen kan spare 15 millioner kroner i året.

Teknologiske løsninger har potensialet til å øke kvaliteten på håndtering av pasientdata og effektivisere pleie og omsorgstjenesten.

Bruk av slike løsninger på en bærbar enhet har potensial til å effektivisere ressursbruk i tjenesten, samt bedre kvaliteten på håndtering av pasientdata. Kartlegging av ansattes erfaringer gjennom spørreundersøkelsene bekrefter at løsningen
fungerer som et effektivt verktøy i hjemmetjenesten og ansattes vurderinger viser at løsningen bidrar til å nå målene om:

  • Bedre ressursutnyttelse
  • Redusert stress for ansatte 
  • Økt pasientsikkerhet 
  • Bedre kvalitet på håndtering av pasientinformasjon 
  • Bedre kvalitet på dokumentasjon i pasientjournal

Arbeidet med gevinstrealisering (kost/nytte analyse) viser at gevinstene ved innføring av løsningen er større enn kostnadene. Analysen viser en netto årlig gevinst på kr. 21 mill. Den reelle gevinsten det er mulig å realisere antas å være ca. 70 % av netto årlig gevinst, dvs. 14,7 mill. Prosjektet har også vist at det er en rekke forutsetninger som må være på plass for å realisere disse gevinstene.

Les rapporten fra SINTEF og Bergen kommune her.