font

Hverdagsteknologi

Spill forebygger fall

seniorgames

Velferdsteknologi består av mer enn bare sensorteknologi. Det finnes nå flere kommuer som har på en systematisk måte har tatt i bruk spill teknologi i eldre omsorgen. Forskning viser jevnlig trening kan halverer fallrisiko. TV-SPILL brukes av flere kommuner som trening og for å forebygge ensomhet. 

Les mer …

Stol demper uro

UrostolI en kommune i Lister har vi testet ut en stol som kan dempe uro blant mennesker med moderat til langt kommet demens. De innledende resultatene er veldig gode.

Les mer …

Film som hjelpemiddel

tenke

I Danmark skal nå helsepersonell og tjenestemottakere bruke filmer for å gi informasjon, for etisk refleksjon og refleksjon rundt praktiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi.

 

Les mer …

Robot gir mestring og forebygger fall

robotstovsugerI en Lister-kommune er det nå prøvd ut robotstøvsuger hos unge eldre med handikap. De innledende resultatene er veldig gode. Etter en behovsvurdering ble det i samråd med en bruker besluttet å prøve ut robotstøvsugern videre.

Les mer …