font

Workshop i Lyngdal

workshop 22Over 30 personer var samlet i Lyngdal i en workshop i forbindelse med prosjektet Lenger i eget liv. Formålet med workshopen var å skape en arena hvor ansatte i kommunehelsetjenesten kunne møte leverandører med tanke på å komme i gang med implementering av velferdsteknologi i kommunene.

Alle kommunene var representert med mellom 2 til 5 representanter fra administrasjon, bygg/ teknisk sektor, forvaltningskontor, ledere og fagpersoner fra  tjenester for funksjonshemmede, sykehjem og hjemmebaserte omsorgstjenester. Kommunene hadde forberedt en liten presentasjon av eventuelle planer for nybygg og dertil tilhørende behov for teknologi, ut i fra den tiltenkte målgruppen. Noen av kommunene hadde også innhentet konkrete eksempler på brukerbehov. 

Se presentasjoner fra Kvinesdal og Lyngdal

pdfKvinesdal

pdfLyngdal

Etter lunsj presenterte de leverandørene som deltok på workshopen sine løsninger og det var mulighet for deltakerne å mulighet til å stille spørsmål direkte til leverandørene.

Se presentasjonene fra leverandørene:

pdfEaton og Sensio

pdfElcom Sør

pdfmedic@

pdfStork og Bravida

workshop 22.8

I tillegg til kommunene i Lister var de øvrige kommunene på Agder representert gjennom Kjetil Løyning som er leder av fagutvalg for ehelse og velferdsteknologi på Agder 

Universitetet i Agder var representert ved Carl Erik Moe Institutt for informasjonssystemer for var til stede og oppsummerte workshopen. Moe representerer også Senter for eHelse ved UiA og vil i samarbeid med kommunene i Lister utarbeide en søknad om midler som kan gjøre det mulig å drive følgeforskning  i de kommunene som nå vil ta i bruk velferdsteknologi, for å kunne dokumentere eventuelle gevinster og utfordringer.

Moe viste også til tilbud om masterstudie i helse og sosialinformatikk  som er et samlingsbasert deltids studie.

Med hensyn til veien videre var det enighet om å få på plass et samarbeid mellom kommuner, fylkesmann og UiA med hensyn til å kartlegge utfordringer knyttet til samtykkekompetanse og utarbeidelser av felles skjema og rutiner.

Det var videre enighet om samarbeid knyttet til formuleringer av anbud om innkjøp av velferdsteknologiske løsninger- her kan man også se til www.difi.no og www.leverandorutvikling.no