font

Velferdsteknologi til frokost

2015 03 23 frokost logoFyrtårnet for telemedisin og velferdsteknologi arrangerte frokostmøte om velferdsteknologi for medarbeidere i Lister for å spre resultater fra trygghetspakkene.

Over 60 glade medarbeider dukket opp til frokost og et tidlig møte om effekter som kan hente ut ved bruk av velferdsteknologi i ordinær drift. Fyrtårnet planlegger ytterliggere tre frokostmøter før sommeren tilpasset medarbeidernes ønske om informasjon.

Tema på dette første møtet var "Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert og hvilke gevinster kan hentes ut".

Agendaen:

Ronny orienterte om trygghetspakken og hva som er lært og erfart fra 2014 og planer for 2015.

pdfSe presentasjonen

2015 03 23 frokostmøte 1

Prosjektet "Lengre i eget liv" er i avsluttende prosjekt år. Cecilie Karlsen presenterte årets aktiviteter:

2015 03 23 frokostmøte 2

pdfSe presentasjon