font

Helse- og omsorgskonferansen i Hordaland

ushtDen 25. og 26.mars 2015 arrangerte KS Horaland, Fylkesmannen og USHT sin årlige konferanse i Horaland. Årets konferanse skulle belyse viktige trender og endringer i tjenestene fremover: forebygging, innovasjon, Verdighet og kvalitet i omsorgen og kunnskap i endringsarbeider og arbeidsmetodikker.

2015 03 25 konferanse hordaland 3

 

Dag 1:

 • USHR innledet dagen før Ingvar Wilhelmsen gav perspektiv på hva som muliggjør endinger og den enkeltes holdninger i den sammenheng
 • Kristin Mehre fortalte om sentrale føringer og nasjonale prosjekter og tiltak for å bygge en bære kraftig helse- og omsorgstjenste fremover.

Det første temapå dag en var forebyggende tjenester:

 • Sønneve Teige USHT prsenterte funn fra deres forskningsprosjekt på forebyggende hjemmebesøk.De har over flere år jobbet med kompetanseheving på dette lokalt og forsket på resultatene. Det er utgitt et hefte om forskningen og senere i år kommer det en Ide-håndbok.
 • Anita Alvheim fortalte om hvordan de har jobbet med frisklivssentralene og lærings og mestringssenteret for å endre holdninger i forhold til egen kropp og helse

Dagens andre tema handlet om verdighet og kvalitet i omsorgen:

 • 2015 03 25 konferanse hordaland 1Liv Flesland presenterte sin mastergradsoppgave om eldre og rus. I hennes oppgave fremkommer det at vi står ovenfor en massivt utfordring i forhold til den nye generasjonen eldre som har ett annet forhold til alkohol enn tidligere: "Pappvin-generasjonen". Liv presenterte også mulige tiltak og gav anbefalinger til kommunale aktiviteter.
 • Runar Bakken presenterte sin bok som tar for seg ideologier i helse- og omsorgstjenestene. Han tok for seg tilbaketreningsteorien og aktivitetsteorien og satte de opp mot hverandre i lys av egne undersøkelser av eldre oppfatning av sin alderdrom.
 • Liv Tvinnerheim presenterte sitt møte med helse- og omsorgstjenestene da hun for ca 1,5 år siden fikk slag.
 • Hilde Lind Grinde fortalte om hennes avdelings bruk av pasientens narrativer i deres samhandling.

2015 03 26 konferansen hordaland 1

 

Dag 2:

Første tema på dag to er hvordan vil nye teknologiske løsninger påvirke oss ?

 • Ronny Bjørnevåg fra Lister presenterte "Perspektiver på omsorg"
 • Therese Syvertsen presenterer Lyse sin satsning på velferdsteknologi og "Nye teknologiske løsninger i hjemmene"

Dagens andre tema: Pasientsikkerhetsprogrammet

 • Pasientsikkerhetsprogrammet sin strategi 2014-2018 ble presentert av Anne Grete Skjellanger (Helsedirektoratet). Hun poengterte viktigheten med systemisk jobbing rundt pasientsikkerhet. Prosjektet rundt pasientsikkerhet har gått over til et fast program. Mange kommuner er med. Suksess kriterier er gjennomgående forankring og plan og synliggjøre arbeidet.

Filmer med resultater av pasientsikkerhetsprogrammet ved legemiddel gjennomgang

Erfaringer med "tavlemøte" for håndtering av risiko ble presentert av Sandefjord kommune:

Dette ble fulgt opp med erfaringer fra to lokale kommunene (Fedje og Kvinnherad) som fortalte om sin utvikling av nasjonal fagprosedyre om trykksår legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien. Et søk har vist at det finnes 47.000 prosedyrer innen for fagområdet. Dett beskrives som en uheldig variasjon og en begrunnelse for fagligebegrunnede prosedyrer og kunnskapsbasert praksis.

Dagens tredje tema var kommunen som forskningsaktør

 • Hvordan kan kommunene bli reelle forskningsaktører, ikke bare objekter ? v/ Geir Sverre Braut, professor Høgskolen Stord/Haugesund og Stavanger universitetssykehus
 • Forskning i sykehjem. Om MEDCED prosjektet «Tillit fremfor tvang» v/ Tone Elin Mekki, PhD stipendiat Senter for omsorgsforskning Vest , Hib, og spesialrådgiver Bodil Berg Kristensen, USHT
 • Oppsummering og kommentarer om kommunene som forskningsaktører v/ dekan Gunn Haraldseid, Høgskulen Stord/ Haugesund

pdfListers referat fra konferansen

Rapporter og etc: