font

Samling for utviklingskommuner i Bergen

SAMVEIS20 mai 2015 var det ny samling for utviklingskommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

 

Tema for samlingen var:

  • Status for SAMVEIS og nye prosjekter som kommer
  • Presentasjon av prosjekt i Østre Agder, Oslo, Horten og Lister
  • ALMO
  • Standardisering
  • KomNær- Presentasjon av Trondheim kommune og Bærum kommune

Referat fra Lister:

pdfLes referat fra samlingen her