font

Erfaringsdeling

2015 08 20 minikonferanse

Fyrtårnet arrangerte erfaringsdeling med Bærum kommune og kommuner fra Hedmark med fokus på velferdsteknologi til mennesker med psykisk utviklingshemning.

Mange kommuner er i oppstart med å ta i bruk velferdsteknologi som en del av sine ordinære helse- og omsorgstjenester. Da Lister har fått en nasjonalrolle som utviklingskommune i det nasjonale programmet til Helsedirektoratet, inngår spresningsaktiviteter.

Fyrtårnet presenterte sin organisering, strategi og tilnæring:

Cecilie Karlsen presenterte jobben som gjennomføres i forhold til:

Deretter dreide fokuset over på trygghetspakker som er kartlagt, implementert og evaluert inn mot gruppen mennesker med utviklingshemning og psykiske lidelser. pdfSe presentasjonen her.

Reidun Rasmussen presenterte et eksempel fra trygghetspakken med bruk av nettbrett:

Ramona Rossland presenterte et eksempel på hvordan fyrtårnet understøtter den kommunale tjenesten til å finne nye løsninger, organisering og ledelse med velferdsteknologi. Metodikken som er brukt er endringsgevinst.

2015 08 20 minikonferanse 2

Les mer om: