font

Interregionalt samarbeid

2015 08 27 lindesnesregionenRegionene Lister og Lindesnes samarbeider og deler erfaring om bruk av velferdsteknologi som ordinær helse- og omsorgstjeneste.

På initiativ fra velferdsteknologi- og telemedisin koordinatorene i Lindensnes og Lister ble det arrangert en samling for erfaringsoverføring. Regionene ser forøvrig på mulighetene for tettere samarbeid på dette området.

pdfSe programmet for dagen

2015 08 27 smaling i Lindesnes 1

Lindesnesregionen har ansatt Marit Svindland som koordinator og er på vei til å opprette en kommunal og interkommunal organisering innen velferdsteknologi. Marit innledet dagen og presenterte status i regionen. Dette ble fulgt opp av Marianne Holmesland, koordinator fra Lister, som presenterte organiseringen i Lister, strategiske planer og utviklingen i regionen.

Prosjektleder i "Trygghetspakken", Ronny Bjørnevåg, presenterte prosjektet, strategi og resultater. Prosjektmedarbeider i samme prosjekt, Reidun Rasmussen, presenterte kommunal belutningsmodell for implementering. pdfLast ned presentasjonen her.

I løpet av dagen ble det gjennomført to gruppe oppgaver på kommunal belsutningsmodell for den enkelte kommune i Lindesnes og bruk av gevinstrealisering på nye strategier. 

2015 08 27 smaling i Lindesnes 2

Dagen ble avsluttet med Cecilie Karlsen og prosjektet "Lenger i eget liv". Hun presenterte prosjektet, aktiviteter og effekt med hovedvekt på holdningsskapende arbeid og tiltak for å øke medarbeidernes kunnskap om velferdsteknologi.pdf Last ned presentasjonen her.

Les mer:

2015 08 27 smaling i Lindesnes 3