font

Velferdsteknologi

2015 09 22 HDIR KS konferanse 4– virkemiddel for å organisere og yte tjenester på nye måter. Helsedirektoratet og KS arrangerte en nasjonalsamling for kommuner utenfor det nasjonaleprogrammet. Formålet med samlingen er å spre kunnskap om hva som skjer i velferdsteknologi programmet.

2015 09 22 HDIR KS konferanse 3Innledning på dagen
Kristin Mehre (avdelingsdirektør i Helsedirektoratet) innledet dagen. "Hvis vi ikke tar i bruk nye måter å gi helse- og omsorgstjenester er det ikke sikkert alle vil få den hjelpen de trenger". Hun poengterer at dette er krevende i forhold til organisering av en ny type tjeneste. SAMVEIS skal vise vei for at Norge skal lykkes med å skape en ny bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. "Fremtiden skapes nå"


Tone Marie Nybø Solheim (fungerende områdedirektør Forskning innovasjon digitalisering i KS)."Det er viktig for KS å være med denne stasningen og ønsker å spre dette til alle kommunene i Norge". Det viktigste rådet KS gir til kommunene er å bruke tid å finne kommunale behov og brukerbehovene. "Gjør en grundig jobb med behovene". Bruk av velferdsteknologi vil gi økt kvalitet til innbyggeren og være viktig for å kunne effektivisere kommunene.

Status Samveis – nasjonalt velferdsteknologiprogram v/Lasse Frantzen, Helsedirektoratet.
Satsningen startet med ett oppdrag for å skape trygghet og mestring i hjemmet:

 • Arkitektur og infrastruktur 
  • Anbefalinger  til arkitektur og infrastruktur
  • Mål om pilotering i 2016
  • Første versjon i 2017
 • Vertøykasse: SAMVEIS veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi
  • Velferdsteknologiens ABC
 • 31 utviklingskommuner
  • Sette bruk av velferdsteknologi inn i en tjenestesetting
  • Ta frem erfaringer som andre kommuner kan ha nytte av.
  • Utviklingsfase ut 2016 og spredning ut 2017.
 • Teknologier : Hva er prøvd ut?
  • Trygghetspakker: med ulike komponenter 
  • Velferdsteknologiske løsninger i sykehjem
  • Digitale medisindispensere
  • Digitalt nattilsyn
  • Elekroniske dørlåser
  • Helsepakker med avstandsoppfølging
  • Logistikkløsninger
  • GPS - lokaliseringsteknologi
 • Normen for informasjonssikkerhet
  • Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi
  • Ny utgave kommer!
 • "Living LAB"
  • Utprøvings arena for velferdsteknologi: enkelt tilgang for næringslivet for å teste ut sine produkter i løpende drift.
  • USHT i Grimstad
 • Informasjon om teknisk standard og infrastruktur

2015 09 22 HDIR KS konferanse 5Nytteverdi for kommunene? Det nasjonale programmet ønsker å gi kommunene det de trenger for å bruke velferdsteknologi i sine tjenester.

 • Samveis veikartet
 • NHN's KOMUT-nettverket - skal bistå kommunene med overgang fra analog til digital kommunikasjonsplatform. Hovedfokuset: tekniske
 • Anskaffelsesprosesser: 
  • Leverandørutviklingsprogrammet
  • Kjører felles prosesse for flere kommuner samtidig
  • Hva ønsker dere å anskaffe? Send en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  • I løpet av året vil det være tilgjengelig anskaffels grunnlag for GPS, trygghetspakker og responssenter
 • Responssentertjenester
  • "Noen" må håndtere signalene fra de velferdsteknologiske produktene og løsningene.
   • Fra 74.000 trygghetsalarmer til 400.000 produkter som sender signaler
   • Signaler med ikke bare en mottaker, men varierende motagere over tid (hjemmetjenesten, fastlege, sykehus, legevakt, AMK, pårørende, nabo osv).
   • Intergrering i nødnett
   • Konsumentteknologi: innbyggerne kjøper teknologi selv - med mulighet for å koble seg på det kommunale systemet over tid.
   • Produkter fra ulike leverandører som kan brukes omhverandre.
   • Fornuftig integrering i fagsystemet
   • Må håndtere signaler, lyd, bilde og video.
  • HDIR anbefaler SCAIP protokollen med inkl. 10 minimumskrav
  • Kristiansand kommune etablerer en midlertidig responssenterløsning som kan bistå kommunene i en overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Dette for å redusere risikoen. Et atlternativ er en privat aktør. 
 • Avstandsoppfølging av personer med kroniske somatiske sykdommer
  • Legge til rette for egen mestring og redusere behovet helse- og omsorgstjenester
  • Ta frem kunnskap og suplere veikartet for tjenesteinnovasjon
  • Utprøvingsprosjektet: 5-600 brukere
   • Trondheim
   • Oslo
   • Sarspsborg
   • Stavanger
  • Starter med store gruppene Kols og Diabetes
 • Mhelse prosjekt
  • Nettbrett og smarttelefon kan være kjernen hvor data "lagres" lokalt fremover
  • Apper
   • Selvdeklarering som vil gi kvalitetsstempel
   • Noen nasjonale løsninger på ehelse.no
   • Online frisklivssentral
 • Digital kontakt
  • Hvordan bruke digitale løsninger for å opprettholde sosial kontakt
  • Hvordan kan yngre genreasjoner lære opp de eldre grenerasjonen

2015 09 22 HDIR KS konferanse 2


Samveis – veikart for innovasjon og velferdsteknologi v/Une Tangen og Kristin Standal, KS.


Teknologi brukes for å dekke de behovene som brukerne har. I KS ligger satsningen på velferdsteknologi innenfor innovasjon. Det handler om innovasjon i tjenestene. Ensomhet er en floke: i England er det flere som dør av ensomhet enn av tobakk og alkohol. 

Velferdsteknologi kom inn som en del av omsorgstjenestene via NOU 2011:11. Det er videre ført i en rekke stortingsmeldinger og nå sist i omsorg 2020

Veikartet: Tjenesteinnovasjon = Tjenestedesign + Gevinstrealisering + Forankring
Det er lagt mye vekt på innsikts fasen: forstå utfordringen før man forsøke å løse den. Samskaping med bruker trekkes inn for å få en felles forståelse av behovene. 

2015 samveis

Det finnes egne verktøy til alle fasene. Verktøyene er ikke for alle ansatte, men er godt tilpasset prosjektledere og ledere i organisasjonen som skal implementere velferdsteknologi. 

"Hva er viktig for deg" er et gjenngående og godt verktøy for å få innsikt i brukeres behov og for å finne de gode tilpassede løsningene.

Verktøyet inneholder også linker til andre verktøy som kan benyttes i prosessen: som f.eks. DIFI sin anskaffelses modell. 

Egne sjekklister finnes i alle fasene for å gi en trygghet på at alle områder er dekket. 

2015 09 22 HDIR KS konferanse 6

 

Velferdsteknologiens ABC
En opplæringspakke for å gi støtte og opplæring til ansatte som skal inn i prosessene. Skape forståelse i prosessene og for at prosessene gjennomfrøes riktig og på en god måte. Blir ferdig på fredag: skal da testes ut. Innholdet baserer seg på kommunale opplærings opplegg,

 • Opplæringspakker
  • Introduksjon
   • Minner om introduksjonen til veikartet, men tar det videre. Skaper forståelse av hvorfor velferdsteknologi er viktig. 
  • Lovverk og etikk
   • Kommunene mener lovverk er vanskelig og det er ulik praksis hos Fylkesmennene
  • Fra behov til ny løsning
  • Utprøving og evaluering ved bruk
  • Overgang til drift
 • Struktur er lik i alle pakkene
  • Teori
  • Eksempler
  • Praktiske oppgaver
  • Referanser

Kommune erfaringer: I løpet av dagen var det lagt opp til erfaringsdeling med fire parallelle sesjoner

 • Nattilsyn med teknologistøtte, sånn gjør de det i Østre Agder
 • Slik fungerer elektronisk ruteplanlegging i hjemmebaserte tjenester i Horten
 • Velferdsteknologi i 4 bydeler i Oslo og hvordan det foregår i praksis
 • Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester i Helsenettverk Lister


Velferdsteknologisk arkitektur og infrastruktur – dette anbefaler vi nå! v/Thor Steffensen, Helsedirektoratet.
Infrastruktur er viktig i forhold til å drive markedet og bruken av kommunen framover. Kommunen og markedet er avhengig av hverandre. 

Standardisering skal gjøre det mer effektiv og kostnadsseffektiv ved å kunne hente ut stordriftsfordeler. 

2015 09 22 HDIR KS konferanse 8

"Standardisering er ikke lett, hvor feil spor blir veldig dyrt". Tiden må brukes for å finne frem til det som vil fungere best i Norge. 

2015 09 22 HDIR KS konferanse 7

Må legges til rettefor at innbyggeren kjøper utstyr selv og kan koble dette opp til kommunen sitt system. Da må arkitekturen understøtte dette. 

2015 09 22 HDIR KS konferanse 9

Den informasjonen som kommer fra en innbyggers utstyr, må kategoriseres i tre hovegrupper. Ulike føringer ifht til dette, f.eks. juridisk:

 • Velferdsdata (ikke helse data)
 • Velferdsteknologiske helsedata (journal informasjon)
 • Personlig helsearkiv (kun innbygger)

2015 09 22 HDIR KS konferanse 10

Fremdriftsplan:

 • 2015 Design og spesifisering
 • 2016 Pilotering
 • 2017 Implementering
 • 2018 Drift

HDIR anbefaling for kommuner som er klare til anskaffelse av digitale alarmer i dag:

 1. Ved anskaffelse nå: Spesifiser inn anbefalte åpne grensesnitt (som kom i 2014 og som kommer i 2015).
 2. Gjør avtalen modulær slik at man kan skifte ut de ulike komponetene
 3. Unngå investeringer og drift  av egen teknisk responssenterløsning

Hdir anbefalinger for kommuner som ikke er klare:

 1. Gjennomfør tjenesteutvikling
 2. Forbered ansfaffelse og implementering og drift

Hvorfor er gevinstrealisering viktig – og hvordan få det til? v/Grete Kvernland Berg, PA Consulting


Artikkelen oppdateres