font

Etikk og SAMVEIS

2015 samveisEtikk og innovasjon ble satt på dagsorden på lunsjmøte i Sirdal. 

Fyrtårnet for velferdteknologi og telemedisin gjennomførte et lunsjmøte med fokus på etikk og SAMVEIS metodikk (veikart for innovasjon). 

Etikk:
Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet har laget et refleksjonshefte om etikk og juss ved bruk av velferdsteknologi. Dette ble brukt som utgangspunkt for gjennomgangen på lunsjmøtet. Etikk gruppen i Lyngdal fikk i oppgave å vurdere heftet og se på hvordan det eventuelt kan brukes i Lister kommunene:

  • Nyttig sammen med annet etikk arbeid.
  • Lurt å starte med hoveheftet for arbeidsheftet.
  • Kan brukes på f.eks. personalmøter med å ta en case på hvert møte og diskutere problemstillingene.
  • Heftene kan kjøpes fra prosjektet eller lastes ned via deres hjemmesider.

Lunsjmøtet fikk se filmen til det midtnorske velferdsteknologi prosjektet før de ble delt inn i grupper og fikk i oppgave å se på to av casene i heftet.

diskuter

I tillegg kom det forslag om:

  • Etikk julekalender
  • Etikk app (KS-bedrift i app-store)
  • Etikk kort

 

SAMVEIS: 
Tidligere i høst lanserte KS sitt veikart for innovasjon. Fyrtårnet har meldt sin interesse for å være med på å spre kunnskap og kompetanse i henhold til dette veikartet. 

På lunsjmøtet ble SAMVEIS presentert med hovefokus på et utvalg av verktøyene som finnes der.

"Samveis veikart for tjenesteinnovasjon er laget for deg som vil være med på å skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune. Samveis er det første komplette verktøyet som følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjekter starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger. Metodikken er generell og kan brukes innenfor alle kommunale sektorer".

2015 10 Sirdal lunsjmøte