font

Tredje samling i kommunenettverket 2015

veikartDen tredje samlingen i SAMVEIS 2015 ble gjennomført i Grimstad siste uken i oktober.

Status og siste nytt: v/Lasse Frantzen
Nye i prosjektledelsen nasjonalt, f.eks forskningskontakt Lene, Kristin Standal som har ansvar for spredning

5 nasjonale velferdsteknologiske satsninger

 • Trygghet og mestring i hjemmet
 • Avstandsoppfølgning av personer med kroniske sykdommer
 • M-helse- selvdeklareringsordning app’er
 • Sosiale nettverk - NYHET
 • Fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne – NYHET

2015 10 samling 3
Hva skjer etter 2016: Går over i en innførings- og spredningsfare fra 2017

2015 10 samling 1

Introduksjon til Samveis veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi og Velferdsteknologiens ABC
v/Une Tangen
Sjekk ut www.samveis.no

 • Det er stort – må ta ut det som er relevant. Noe går igjen i flere faser.
 • De har prøvd å forenkle. Og det er prøvd ut og blitt forenklet etter innspill fra pilot kommuner.
 • Det er fem faser – som skal gi oss mulighet til å kartlegge ordentlig de utfordringer som kommunene har, og tjenestene har.
 • Samveis er ett verktøy for de som skal lede en prosess/prosjekt (prosjektledere)

2015 10 samling 4

Velferdsteknologiens ABC
Det har vært krevende og vanskelig. Og den skal prøves ut før de lanserer den, for å se om de treffer behovet.

 • Basisemner – den skal si noe om hvorfor, og noe hvordan. Mer praksis nær, og rettet mot alle.
 • Fordypningsemner, arbeidsoppgaver alene, og i grupper, refleksjonsoppgave.
 • Kan utføres alene eller i grupper.
 • Den finnes ikke i digital versjon – kun papir. De har ikke midler til å lage ett e-læringsprogram.
 • De følger veikartet – men lagt opp på en annen måte. Lage en pakke som kan støtte opp om det som settes i gang.
 • Opplæringspakken er nå til uttesting – frem til april 2016. Følgende kommuner/nettverk tester ut: Trondheim kommune, Kongsbergregionen, Det midtnorske velferdsteknologinettverket, tre kommuner i Sogn- og Fjordane i regi av utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (Førde kommune). Ringsaker kommune

Agder Living Lab – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester v/Silje Bjerkås

 •  De er i oppstartsfasen, og ønsker innspill i prosessen.
 • Varighet 01.09.15 – 31.12.17
 • Utprøving av Living Lab metodikk innenfor velferdsteknologi.
 • Finansiert med støtte fra Helsedirektoratet.

Modell for Living Lab Agder

 • De tenker at testene skal gjøres i ett større område. De trenger å knytte til seg mange brukere, en større base. Og da kan det være behov for å henvende seg til de andre kommunene på Agder.
 • Det er flere slike miljøer i Europa – det er ett europeisk nettverk. Spesielt Belgia er gode på dette området.
 • De er det første som skal jobbe innenfor området helse. Studietur planlegges og evt medlemskap i det europeiske nettverket.
 • Brukeren er sentral i en Living Lab, og man må kartlegge behovet. De ønsker en møteplass mellom ansatte og leverandørene.

4 hovedaktiviteter:

 • Samskapning
 • Utforskning/undersøking
 • Utprøving
 • Evaluering

Forskningsrapporter og gevinster v/ June Bratberg- forskningskoordinator

 • 31 kommuner, 18 prosjekter
 • Utprøving: Trygghetspakker, digitale medisinstøtte, lokaliseringsteknologi, digitalt tilsyn, logistikkstøtte for mer optimale kjøreruter
 • Nytteverdi for å kunne ta i bruk velferdsteknologi
 • Kan man gå ut til kommune Norge å si at dette må dere satse på og dette er nyttig.
 • De fleste kommunene er i utprøvingsfasen i veikartet. I rundkjøringen.
 • Veien til gevinst: (positive effekter)