font

Matchmaking for Horisont 2020

2015 11 11 RFF H2020Helsenettverk Lister var invitert  for å delta på et arbeidsmøte rundt EU, forskning og innovasjon

Konferansen arrangeres av nettverket FINN-EU, som jobber for å øke det norske søkervolumet til aktuelle EU-programmer for forskning og utvikling, særlig Horisont 2020. Nettverksarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd. I tillegg til KS, består nettverket av Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og Abelia.

Formålet med samlingen var å koble interesserte i kommunesektoren med FoU-miljøer og virksomheter i et trekantsamarbeid som kan resultere i utvikling av prosjektideer rundt relevante problemstillinger, som det siden kan søkes gjennomføringsstøtte for gjennom EUs store forsknings- og innovasjonsprogram, som har fått navnet «Horisont 2020». KS vurderer Horisont 2020 som en tilgjengelig driver for innovasjon i norske kommuner og fylkeskommuner.

På arbeidsmøtet ble det presentert hvilke muligheter som ligger i prosjektfinansiering gjennom EUs programmer. Noen kommuner og fylkeskommuner som har erfaring fra EU-prosjekter, delte sine erfaringer med de andre deltakerne.

Det er ingen grunn til at ikke Norge skal kunne konkurrere med de andre europeiske landene om disse EU-midlene og få gjennomslag for gode prosjektforslag!
Noen tema som opptar norske kommuner, og som dekkes i Horisont 2020, er for eksempel velferdsteknologi, innovative anskaffelser, tjenesteinnovasjon, og nye energi- og transportløsninger. Men gjennomslag i konkurransen om prosjektmidlene betinger at norske aktører finner sammen på tvers av sektorer, i samarbeid der kommunene spesifiserer sine utfordringer og definerer sine behov, og der kreative forskere bidrar til å omsette disse utfordringene og behovene til gode forsknings- og innovasjonsprosjekter, gjerne i samarbeid med innovative og løsningsorienterte virksomheter. Disse samarbeidene vil gi:

 • Tilgang på nye nettverk
 • Økt verdiskaping
 • Reduserer innovasjonsrisiko
 • Du leverer et forslag på en løsning og ikke en søknad

2015 11 11 RFF H2020 b1

Kommune perspektivet - v/Vigdis Bolås, Rådmann i Rissa kommune 
Kommunene må ta initiativ: ønsker ikke å bli forsket på, men for. Kommunen har store utfordring i skole og i helse. Rådmannen mener endringsprosesser i kommunen bør være kunnskapsbasert. Jeg ønsker å samarbeid med privat nøringsliv og forskere for finne mulighetsrommet i EU systemet. 

2015 11 11 RFF H2020 b3

Horisont 2020 – Mulighetsrommet for kommuner, hva er relevante prosjekter? v/ Carina Hundhammer, Seniorrådgiver Norges forskningsråd
Prosjektene i Horisont 2020 er laget for å nå EU sine mål om bedre offentlige tjenester i samarbeid med brukere. Det er muligheter for kommuner av alle størrelser. Det er en endringsvillje i offentlig sektor og flere ser en rolle i slike prosjekter:

 • Innovative offentlige anskaffelser (PPI)
 • Pre-kommerisell anskaffelse (PCP)
 • Utdanningsprosjekter for PhD - studenter (ITN)
 • Offentlig - privat samarbeid (PPP)
 • Forskning- og innovasjonsprosjekter som sluttbruker (RIA)
 • Innovasjonsprosjekter (IA)

2015 11 11 RFF H2020 b2


Bedrifter presenterte sin roller i ulike prosjekter og hva de har oppnådd 
Norge har alle forutsetning for å teste og utvikle nye produkter innen for en rekke sektorer. EU pengene kan brukes for å komme over "Valley of death".

 • Easy Park (Transport)
 • NCE Smart Energy Markets (Energi)
 • Oslo MedTech (Helse)

2015 11 11 RFF H2020 b4

Fremtiden for kommunene innen Transport, Energi og Helse/IKT
Tre institutter presenterer hva som skjer og hva som er mulig fopr kommuner og fylker å være med på (Gunnar Lindberg, TØI (Transport), Kari Espegren, IFE (Energi) og Joe Gorman SINTEF).

2015 11 11 RFF H2020 b5

Hvordan har kommunene deltatt tidligere? v/Arild Schou, NIBR
NIBR har gjennomført en undersøkelse for se å se på hvem som deltar og antagelser om hvorfor:

 • Få kommuner er med.
 • Jo større kommune (innbygger tall) jo større sannsynelighet er det for mulighet for EU deltagelse.
 • Beliggenhet mot svenskegrensa ser også ut til å ha effekt.

Faktorere som påvirker deltagelsen:

 • Gode resultater fra tidligere prosjekter
 • EU programmets relevans
 • Foankring i kommunen
 • Ildsjelfaktoren

2015 11 11 RFF H2020 b6

Matchmaking

Hva skjer videre? v/Reidar Buvik, prosjektleder FINN-EU

Avslutning og oppsummering av dagen v/ Gunn Marit Helgesen, Styreleder KS