font

Konferanse og samlinger

Samarbeid om Velferdsteknologi i Agder

2015 02 19 konferanse 2Utviklingssentrene i Aust- og Vest-Agder, NAV Hjelpemiddelsentral, Kommunesamarbeidet Østre Agder og Husbanken arrangerte samarbeidskonferanse om Velferdsteknologi i Agder. Konferansen samlet nærmere 150 deltagere fra over 20 kommuner i Agder.

Les mer …

Møte plass for velferdsteknologi

MVT 2015Denne uken arrangerte Sverige sin første nasjonale konferansen for velferdsteknologi og ehelse. På programmet var 139 forelesere fordelt på 52 forelesninger på ulike tilnærminger og løsninger. I tillegg hadde konferansen et stort messeareal for leverandører og deres produkter.

Les mer …

Valg av lovverk - mennesker med utviklingshemning

valgAll helsehjelp forutsetter samtykke. Hvilke forutsetninger har mennesker med utviklingshemning for å gi et samtykke for bruk av velferdsteknologi og hvordan kan helsepersonell hjemle eventuelle tvangsvedtak ved bruk av et slikt tiltak der det er nødvendig? Dette kom opp under Fylkesmannens årlige samling i Vest-Agder

Les mer …

Mulighetenes verden

mulighetenes verden

Årets SOR konferanse setter fokus på bedre livskvalitet for mennesker med utviklingshemning ved bruk av velferdsteknologi. Over to dager ble det presentert ulike løsninger og den effekten de har.

Les mer …

Samling for utviklingskommunene

2015 02 03 øaDen første samlingen i 2015 for utviklingskommunene i det nasjonale programmet for velferdsteknologi ble gjennomført denne uken. Det ble gjort sammen med representanter for Fylkesmennene.

Les mer …

mHelse har utfordringer

2015 01 01 system

I desember 2014 ble verdens største konferanse for mHelse arrangert i Washington DC (USA). Samlet var leverandører, politikere, akademia, helsepersonell og representanter for brukere og pasienter. Målet for samlingen å utforme et paradigme skifte innen helse hvor et mHelse system er en sentral del av helsetjenesten.

Les mer …

Erfaringskonferansen 2014

2014 erfaringskonferansen 2 Mange har i 2014 vært interessert i erfaringer fra Lister om bruken av Velferdsteknologi. I de ulike prosjektene under Fyrtårnet for velferdsteknologi og telemedisin finnes det spredningsoppgaver. For å gjøre dette på en effektiv måte arrangerte fyrtårnet en erfaringskonferanse for å dele kunnskap med andre interesserte.

Les mer …

Casa og Innovage

CASATirsdag 7. september 2014 gjennomførte EU prosjektene Casa og Innovage sin avslutningskonferanse i Brussel. De delte erfaringene om prosessen rundt impelmentering og bruk av teknologi for å gi eldre muligheter til å leve lengst mulig i eget liv.

Les mer …