font

Konferanse og samlinger

Velferdsteknologi - lovpålagt tjeneste?

lovpålagtRegjerningen har som mål at velferdsteknologi skal være en integrert del av omsorgstjenestene innen 2020. Men er velferdsteknologi en lovpålagt tjeneste? I så fall hvem skal betale? Det var ett av spørsmålene som kom opp og ble diskutert under det interkommunale arbeidsmøtet sist fredag da saksbehandlerne i Lister tok for seg velferdsteknologi.

Les mer …

Hvordan forstå brukernes behov?

innovasjonDet kan være lett å gå rett på løsning uten å tenke på hva våre brukeres faktiske behov er. Da står man i fare for å utsette brukere for løsninger som ikke passer, ikke er hensiktsmessige og som reduserer livskvalitet, brukermedvirkning og rettsikkerhet.

Les mer …

Velferdsteknologimesse

messen22. mai arrangerte Kvinesdal kommune messe med velferdsteknoloi og hjelpemidler. Målgruppen for messen var kommunens innbyggere og ansatte i omsorgstjenestene.

Les mer …

På lag mot fremtiden

Lister brukerutvalg diskuterte sammen med Fyrtårnsprosjektene om hvordan velferdsteknologi kan spille på lag med omsorgstjeneste, frivillige og pårørende for å lage fremtidens omsorgstjenester.

Les mer …

Hvem betaler?

pengerNår kommune Norge etterhvert gjør velferdsteknologi til en del av omsorgstjenestene, er dette da naturlig en kommunal kostnad? Ved nettverkssamlingen for Innovasjon i Lister (Saman om ein betre kommune; "Lengre i eget liv" og "Trygghetspakken") ble dette diskutert blant helsepersonell, tillitsvalgte og politikkere.

Les mer …