font

2017 Deltidsstudium helsesøster

Helsesøster er en viktig del av sykepleietjenesten, spesielt knyttet til helsestasjon og skolehelsetjenesten. Mange har etterspurt utdanning for å kunne søke og gå inn i slike stillinger – og flere har behov for formalkompetanse i jobben de allerede er i.

I samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) kan vi nå tilby desentralisert helsesøsterutdanning.

Søkere med bosted eller arbeidsplass i kommunene i Lindesnes-, Lister- og Setesdalsregionen kan søke. Minst en studieplass er reservert søkere fra hver av de 15 kommunene i de tre regionene.

For å kunne bli tatt opp må du ha*:

  • Fullført og bestått bachelor i sykepleie eller tilsvarende
  • Ha norsk, offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier
  • Ha minst 1 års fulltidsarbeid som sykepleier (deltid kan omregnes til heiltid)

* Komplette utfyllende regler for lokalt opptakt blir lagt inn i opptaksprosessen.

Studiet tilbys med 120 studiepoeng (master). Etter opptaket og i løpet av 2. semester kan du velge om du vil gå hele løpet, eller bare ta de nødvendige 75 studiepoengene for å få autorisasjon som helsesøster.

Studiet har dels samlings- og dels nettbasert undervisning. Vi vil etablere studentgrupper på ett studiested i hver region, men søkerne må også regne med felles undervisning ved et av studiestedene, f.eks. Byremo videregående eller Lyngdal, for noe av undervisningen. Noe undervisning gjennomføres ved Universitet i Stavanger.

 

Varighet: 3 år deltid master /avkortet løp

Studiepoeng: 120 / 75

Søknadsfrist: 15. april via lokalt opptak

 

For desentralisert opptak må du sende inn dokumentasjon på følgende:​

  • utdanning som sykepleier
  • norsk offentlig godkjenning som sykepleier
  • minimum ett års fulltidspraksis (eller tilsvarende) som sykepleier
  • bostedsattest eller arbeidsattest, utstedt i 2017, fra Lister-, Lindesnes og Setesdalsregionen

 

Les mer om helsesøsterfaget på UIS sine nettsider

Eller kontakt Marit Alstveit (tlf: 51 83 41 81) eller Gunn Tone Ask (tlf: 51 83 41 78) som begge jobber ved UiS.

 

Studiet i helsesøsterfag tilbys med støtte fra:

Lister Kompetanse, Lindesnesregionen, Setesdal Regionråd, Sørlandets Kompetansefond og Fylkesmannen i Agder