font

Nytt sykepleiestudium høsten 2018

Vi går nå inn for å skaffe finansiering av nytt sykepleiekull i 2018. Det vil bli stilt karakterkrav til nye studenter.

Emneord: høyere utdanning