font

Husk søknadsfrister til høyere utdanning

Hovedfrister for opptak til høyere utdanning er 1 mars og 15 april.

 Husk å sjekk innom vår side på Lister.no/kompetanse eller facebook: Lister Kompetanse. Her kan du søke våre studium før fristen går ut.

For enkelte studier er fristen en annen. Vi vil også i år tilby mange desentraliserte studier. Interkulturell kommunikasjon er en suksess vi ønsker å videreføre. Innkjøpsledelse er et bra studium hvor studentene sier at innholdet er veldig nyttig. Arbeidsgiverne forteller om studenter som bidrar til at virksomheten sparer store penger med den kunnskapen de får. Driver du med innkjøp og ønsker utvikling er dette studiet for deg.

 

Gutt kikkert