font

Lister opplæringskontor

Regionen organiserer fagopplæringen i offentlig sektor gjennom Lister opplæringskontor. Medlemsbedriftene er de seks kommunene samt Sørlandet sykehus - Flekkefjord sshf, fylkeskommunale institusjoner og private barnehager i regionen. Lister opplæringskontor har ansvar for lærlingene i samarbeid med Utdanningsavdelingen i Vest-Agder, seksjon for fagopplæring.

Følgene fag er knyttet til virksomheten:

  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefag
  • Aktivitør
  • Institusjonskokk
  • IKT-service
  • Kontor- og administrasjon

Mer på nettsidene til Lister opplæringskontor