font

Marine muligheter

Marin kartlegging 2017 rapportNIVA og Hav-forskningsinstituttet har gjort en studie for å kartlegge naturgitte næringsmuligheter innenfor marin sektor langs Agderkysten. Målet er å formidle kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker. Denne kunnskapen er viktig som grunnlag for beslutninger om utvikling av næring knyttet til marin sektor i regionen. Rapporten peker på en rekke muligheter og også noen begrensninger.

Les mer her