font

Tar posisjon!

ListerNyskapingLogo2014-staaendeGodt over gjennomsnittet, det er oppsummeringen av hvordan Lister nyskaping presterer i følge ny kundeundersøkelse.
“Det er viktig at vi lokalt kan hente kompetanse til vårt utviklingsarbeid,” sier Trond Hamran, styreleder i Hamran snekkerverksted, en av Lister nyskapings målbedrifter. “Vi kunne sikkert fått dette fra andre steder i landet, men lokal kompetanse, tilhørighet, kultur og forståelse av næringslivet lokalt er svært viktig for oss.”

SIVA er et statlig selskap som forvalter offentlige midler til næringsutvikling i distriktene. Det skjer blant annet gjennom Næringshageprogrammet, der Lister nyskaping deltok inntil 2017. Norges tekniske og naturfaglige universitet (NTNU) gjør årlige undersøkelser av næringslivets tilfredshet med programmet, og nylig ble resultatene for 2016 tilgjengelige.

LN-gjengen juli 2017 utsnitt webTallene fra undersøkelsen viser at Lister nyskaping har hatt en positiv utvikling de siste årene. Intervjuer med bedrifter som mottar tjenester fra næringsselskapet dokumenterer stor kundetilfredshet. “Veldig inspirerende!” sier daglig leder i Lister nyskaping, Christiane E Skage. “Og veldig fortjent med tanke på at det er særlig bidraget fra våre dyktige medarbeidere og innleide rådgivere som blir verdsatt. Her scorer vi langt over snittet for alle næringshager i Norge.”

Tema som bedriftene i Lister løfter fram som spesielt nyttig er god bistand med strategi- og organisasjonsutvikling, markedskunnskap, relevant nettverk og utvikling av ledere og teamet rundt lederen. “Lister nyskaping har vært med på å bevisstgjøre oss på de strategiske veivalgene vi gjør som bedrift,” sier Trond Hamran, “og vi har også fått hjelp til å finne fram i offentlige støtteordninger, noe som har vært til konkret nytte for oss.”

Lokalt næringsliv og bedrifter er hovedaksjonærer i Lister nyskaping, men kommunene er også viktige eiere i det regionale næringsselskapet. Leder i Listerrådet Arnt Abrahamsen understreker at samarbeid om næringsutvikling er viktig for Lister: “Kompetansetilgang lokalt er en styrke og en nøkkel for videre utvikling og vekst i næringslivet. Og Lister nyskaping et viktig verktøy! Her kan bedriftene få tilgang til kompetanse både gjennom gode rådgivere, kurs, seminarer og styrking av eget nettverk. Og kommuner og region får mulighet til kompetansedeling på tvers av kommunegrensene, noe som gjør regionens attraktivitet sterkere.”

Lister nyskaping har det siste året arbeidet med å knytte til seg stadig flere fagfolk med forskjellig kunnskap og fra ulike sektorer. “På den måten kan vi skreddersy tilbudet til bedriftene og tilby ressurser på akkurat de feltene der behovet er størst,” sier daglig leder Christiane E Skage. “Vi tilbyr også kurs og seminarer ut fra innspill fra næringslivet. Spørreundersøkelsen til NTNU viser at vi treffer også også med dette tilbudet.”

Skage ønsker å jobbe videre med å profesjonalisere og tydeliggjøre Lister nyskaping som en kompetansebedrift og ressurs for næringslivet i regionen. “Selv om vi får bekreftet at vi jobber bra og er på rett vei, er det ikke vanskelig å finne områder der vi må bli bedre.” Per dags dato er det 28 virksomheter som er såkalte målbedrifter i selskapet. Dette er virksomheter med tydelig ønske og vilje til vekst og utvikling, og som har inngått et dedikert samarbeid med Lister nyskaping for å nå sine mål. Næringsselskapet driver også kurs og nettverksarbeid som retter seg mot næringslivet generelt, i tillegg til tematiske prosjekt innen felt som marin sektor, fornybar energi og større næringsetableringer.

thumb Christiane SkageFor mer informasjon
Christiane E Skage
Mobil: 958 26 406
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les også artikkel i Farsunds Avis/Lister24: Lister-bedrifter i siget