font

Kontrakter i NordLink og Vestre korridor

Statnett logoI løpet av de neste årene vil Statnett gjennomføre flere store prosjekter i Lister. Det handler om ny mellomlandsforbindelse fra Flekkefjord til Tyskland (NordLink) og oppgradering av sentralnettet i regionen (Vestre korridor).

Kontrakter er nå inngått med noen hovedleverandører. For disse er det igjen aktuelt å samarbeide med lokalt næringsliv for tilgang til ulike varer og tjenester. Lister nyskaping AS vil tilrettelegge for slikt samarbeid, blant annet gjennom leverandørdager og nettverksarbeid.

Anskaffelsesoversikt Vestre korridor, Lister nyskaping AS. Mobil: 930 56 787

NordLink

I februar 2015 besluttet Statnett sammen med tyske samarbeidspartnere å investere i en ny mellomlandsforbindelse mellom Norge og Tyskland. Forbindelsen består av 516 km sjøkabel, samt en 55 km likestrøms landkabel på tysk side. Etter anbudsrunden er følgende oppdrag tildelt:

 • Nexans Norway AS: HVDC-kabelen i norsk sektor og dansk sektor.
 • ABB AB: HVDC-kabelen i tysk sektor.
 • ABB AB: strømretteranlegg i Tyskland og Norge.
 • Codan: forsikring.

NordLink skal etter planen være ferdigstilt og settes i prøvedrift i 4. kvartal 2019, og etter prøveperioden vil kabelen settes i kommersiell drift i løpet av 2020. Prosjektet har en forventet investeringskostnad på 1,5 – 2 milliarder EUR.

Les mer:

ABB tildelt kontrakt verdt 5,7 milliarder 

Statnetts nettside: Anskaffelsesoversikt NordLink 

Vestre korridor

I mars 2015 inngikk Statnett kontrakt med kroatiske Dalekovod om bygging av nye linjer mellom Tonstad og Kvinesdal og videre til Vollesfjord. Dette innbefatter både likestrøms landkabel som er del av NordLink-prosjektet og opprusting av sentralnettet med ny 420 kV AC-ledning.

Les mer: Dalekovod to sign two major contracts in Norway 

Andre inngåtte kontrakter:

 • TT Anlegg AS: grunnarbeider for nye Kvinesdal transformatorstasjon
 • Risa AS: grunnarbeider for Ertsmyra transformatorstasjon
 • SB Skog AS: skogrydding Vestre korridor og NordLink
 • Nettpartner prosjekt AS: omlegging 66kV ved Saurdal transformatorstasjon

I tillegg har Statnett inngått parallelle rammeavtaler for entreprenørtjenester for bygging av anleggsveier. Avtalene er gjort med følgende firma:

 • Brødrene Selvik AS
 • Stangeland Maskin AS
 • Tveit og Tjomlid Maskin AS
 • Nomeland Anlegg AS
 • Brødrene Haddeland AS
 • Ahsco Entreprenør AS
 • TT Anlegg AS
 • Hauge Maskin AS
 • RISA AS
 • Lindland Maskin AS
 • Bertelsen & Garpestad AS

Mer informasjon på Statnetts nettside: Anskaffelsesoversikt Vestre korridor

Firmadatabase

For å gjøre lokale firma og tjenester bedre tilgjengelig for eksterne aktører, er det opprettet en nettilgjengelig, engelskspråklig database. Du finner den på www.lister.no/firms.

På nettsidene til Statnett er det et eget område med aktiviteter som foregår i Lister. Adressen er www.statnett.no/lister.