font

SkatteFUNN

SkatteFUNNPlanlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte? Da anbefaler vi kurs i SkatteFUNN, slik at bedriften kan benytte sin rett til skattefradrag.

I oktober 2016 inviterer Lister Nyskaping på nytt til kurs i SkatteFunn.
SkatteFunn er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forskning- og/eller utviklingsprosjekter, eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Bedriftens prosjekt kan ha som mål å utarbeide nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser, bidra med ny kunnskap og nye ferdigheter. Prosjektet må være målrettet og avgrenset og kunne måles i etterkant.

Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet. SkatteFUNN senker risikoen ved å satse på noe nytt.

Les mer om SkatteFUNN

 

Tid og sted:

Mer info kommer 

 

Målet med kurset:

Gi din bedrift bedre forståelse for hva SkatteFUNN er og bidra til flere søknader og spennende prosjekter i Lister-regionen.

Kursagenda:

  • Hva er SkatteFUNN?
  • Hvem kan søke?
  • Rammeverk
  • Krav til skattefunn-prosjekt
  • Søknadsprosessen
  • Eksempel på søknad og godkjente prosjekt
  • Gruppediskusjon

Kursholdere:

Siren Marcussen Neset, Forskningsrådet
Helge Ege, Deloitte

Påmelding:

Link til påmelding kommer

Pris

Kurset koster kr. 500,- per deltakere. Målbedrifter i Lister Nyskaping AS får 50 % rabatt på alle kurs.