font

Lister nyskaping

ListerNyskapingLogo2014-staaende 
 

Listerfondet

 Siva logo

Lister Nyskaping har fått nye nettsider

 

Lister nyskaping AS er et regionalt næringsselskap for vekst og utvikling i Lister. 

Lister Nyskaping og Næringshageprogrammet

SIVA, som er nasjonal operatør for Kommunal og regionaldepartementets Næringshageprogram, meddelte 7. juli 2016 at Lister Nyskaping fra og med 2017 ikke vil få tildeling fra Næringshageprogrammet. Bakgrunnen for denne beslutningen er at SIVA vurderer at resultatene som Lister Nyskaping leverer i programmet er for svake. Samtidig gis det anerkjennelse for at selskapet er i en positiv utvikling.

Ledelsen i Lister Nyskaping AS mener at SIVAs vurdering er gjort på feil grunnlag. Det arbeides derfor med å kvalitetssikre dette kunnskapsgrunnlaget i dialog med SIVA. –Vårt mål er å kommet til enighet med vår største eier SIVA om et videre samarbeid i Næringshageprogrammet, sier daglig leder Christiane Skage.

Les mer …

Temasamling på Lista

25. april 2016 inviterte Lister nyskaping AS og Listerrådet til et politisk verksted om etablering av datasentre i Lister. Første del av samlingen hadde faglige innlegg om datasentre, sett i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. Andre del handlet om hvordan Lister som region kan jobbe videre for på best mulig måte tilrettelegge for etablering av datasentre.

Her finner du presentasjoner fra samlingen.

Les mer …

Hvorfor Facebook landa i Luleå

thumb Datasenter groent lys Photo GoogleDet arbeides godt med å legge tilrette for etablering av flere datasentre på Sørlandet. I november var en delegasjon fra begge Agder-fylkene på besøk til Luleå i Sverige, for å lære av deres suksess med etableringen av Facebooks datasenter der.

Les mer …

Næringsliv og demografi løfter Lister

Folketall Lister 2000-2012I den siste versjonen av NHOs "Kommune-NM" har Lister gjort et byks på resultatlista. Tall fra 2014 plasserer regionen på 28-plass av landets 77 regioner. Det er en forbedring på 10 plasser siden året før. Det er særlig næringslivet og en mer gunstig befolkningssammensetning (sammenlignet med andre regioner) som bidrar til dette resultatet.

Les mer …

Lister næringsforum

Lister Næringforum (LNF) er en forening for personer i hovedsakelig Listerområdet som arbeider med næringsutvikling. Medlemmer er i første rekke nærings- og reiselivskonsulenter ansatt i kommunene og i de ulike næringsselskapene. Foreningen ble stiftet på 1980-tallet, da under navnet Agder Tiltaksforum.

Les mer …

Kompetansekroner til Lister

Sorlandets kompetansefondSørlandets kompetansefond har nå avholdt sitt tildelingsmøte. Der ble det delt ut 22 millioner kroner. 2,4 av disse havner i virksomheter i Lister.

Les mer …