font

Lister nyskaping

ListerNyskapingLogo2014-staaende 
 

Listerfondet

 Siva logo

Lister nyskaping AS er et regionalt næringsselskap for vekst og utvikling i Lister. Selskapet driver næringshagen Lygna i Lyngdal.

Gjennom vårt målbedrifts-program samarbeider vi tett med virksomheter som viser særlig vilje og evne til vekst.

Sjekk også ut vårt kurstilbud


Noen prosjekt og initiativ
 

Kontakt Lister nyskaping

Lister næringsforum

Lister Næringforum (LNF) er en forening for personer i hovedsakelig Listerområdet som arbeider med næringsutvikling. Medlemmer er i første rekke nærings- og reiselivskonsulenter ansatt i kommunene og i de ulike næringsselskapene. Foreningen ble stiftet på 1980-tallet, da under navnet Agder Tiltaksforum.

Les mer …

Kompetansekroner til Lister

Sorlandets kompetansefondSørlandets kompetansefond har nå avholdt sitt tildelingsmøte. Der ble det delt ut 22 millioner kroner. 2,4 av disse havner i virksomheter i Lister.

Les mer …

Temasamling på Lista

25. april 2016 inviterte Lister nyskaping AS og Listerrådet til et politisk verksted om etablering av datasentre i Lister. Første del av samlingen hadde faglige innlegg om datasentre, sett i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. Andre del handlet om hvordan Lister som region kan jobbe videre for på best mulig måte tilrettelegge for etablering av datasentre.

Her finner du presentasjoner fra samlingen.

Les mer …

Hvorfor Facebook landa i Luleå

thumb Datasenter groent lys Photo GoogleDet arbeides godt med å legge tilrette for etablering av flere datasentre på Sørlandet. I november var en delegasjon fra begge Agder-fylkene på besøk til Luleå i Sverige, for å lære av deres suksess med etableringen av Facebooks datasenter der.

Les mer …

Næringsliv og demografi løfter Lister

Folketall Lister 2000-2012I den siste versjonen av NHOs "Kommune-NM" har Lister gjort et byks på resultatlista. Tall fra 2014 plasserer regionen på 28-plass av landets 77 regioner. Det er en forbedring på 10 plasser siden året før. Det er særlig næringslivet og en mer gunstig befolkningssammensetning (sammenlignet med andre regioner) som bidrar til dette resultatet.

Les mer …

Vi bygger nett!

Christiane Skage Bilde6Når Statnett nå setter i gang sine store bygge-prosjekter i Lister, åpner det seg interessante muligheter for lokalt næringsliv. – Vi vil legge til rette for at de positive ringvirkningene for bedrifter i Lister blir så store som mulig, sier Christiane Skage, daglig leder i næringsselskapet Lister Nyskaping AS. Sammen med Statnett og kommunenes næringsapparat ser hun fram til å møte lokalt næringsliv på «leverandørdag» på Utsikten.

Les mer …