font

Tildelinger i august 2011

Seks søkere fikk økomomisk støtte fra Listerfondet ved møtet i august. Siden 2007 har Listerfondet fordelt over 7 millioner kroner til ulike regionale prosjekt.

Under styremøte i Listerfondet 25. august 2011 ble følgende tildelinger gjort:

  • Anette Rosenberg, Farsund: Bjørnefabrikken kr 44 000
  • Rune og Are Abrahamsen, Farsund: Farsund Offshore Group AS kr 200 000
  • Åge Danielsen, Flekkefjord: Utvikling av oljevernutstyr til bruk på fiskebåt: kr 150 000
  • Rune Løyning, Åna-Sira: Utvikling av beindeteksjonssystem. (Tilskudd gis under forutsetning av at firmaet etableres i Lister). Kr 200 000
  • Ellen Marie og Erik Tesaker, Flekkefjord: Videreutvikling av Handverksfabrikken. Kr 30 000
  • Kristian Tunheim Tønnessen, Farsund: Etablering av platestudio. Kr. 100 000

Så langt i år
Tidligere i 2011 har Listerfondet gjort følgende tildelinger:

Søker Prosjekt Tildeling (kr)
Lister Nyskaping Kompetansedatabase Lister 100 000
SNU-industri Sør Launes Energipark AS 50 000
Solveig Egeland Små telt 100 000
Lister Stillas AS (Svein Tore Stegemoen) Etablerertilskudd 25 000
Forvaltningssekretariatet SVR Skjøtselsplan 100 000
Egil Normann Eek Småbåtturisme v/naturtriangelet Moi 70 000
Steinhuset AS (Kåre Thunheim) Import av naturstein 50 000
Lister Kompetanse AS Kompetansekartlegging 30 000
Frank Tommy Strømland Brannsikring av alle typer dunker og containere 200 000
IMPETUS Afea AS (Arve Grønsund Hansen) Utstilling, stand, materiell 52 000
Andreas Lindholm Oppdrett av rognkjeks 200 000
Elef Hopland Drifting av dekkhotell 25 000
Lister Blikk (Werner Jakobsen) Oppstart av blikkenslagerbedrift 50 000
Indivita AS (Daniel Collet) Oppstart av trainee Lister 100 000
Marine Globe Environment (Peter Strandberg) Skrubber for rensing 200 000
Lars Jakob Rudjord Listalyd 150 000
Sørnorsk kystnatur 100 000
Lister Nyskaping Base og forsyningsfunksjoner i Lundevågen 95 000
Tor Sverre Helle Avklare funksjonalitet for ny type piper 70 000
Terje Stålesen Ny type rekkverk og midtdelere 100 000
Åse Paulsen Skiftun Videreutvikle storyline 60 000
Steinar Østhasse Programmering av datasystem 100 000
Anne Jensen Ny årgang 75 000
Eiken utvikling Bygdeportal på internett 40 000
Lister Nyskaping Energikonferanse 200 000
Lister Nyskaping Logistikkfunksjoner knyttet til offshorevirksomheten 100 000
Kvina offshoreservice Utvikling av monteringsverktøyet "Buddy" 100 000

Siden 2007 har Listerfondet gitt tilsagn til 80 regionale prosjekt og fordelt kr. 7 036 000,-