font

Tildelinger februar 2017

– Mange faglig spennende og gode søknader gjorde at styret i Listerfondet måtte prioritere hardt, sier styreleder for fondet Per Sverre Kvinlaug.

I denne tildelingsrunden fordelte styret i Listerfondet kr 1,2 millioner til regionale prosjekt.

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskapning har prioritet. Eksempler på tiltak som Listerfondet kan støtte er:

  • Tiltak som øker tilbudet/bredden i reiselivsnæringen/opplevelsesindustrien
  • Knoppsskyting for etablerte virksomheter
  • Tiltak som bidrar til etablering av nye "miljøer"
  • Samarbeid mellom bedrifter i regionen

Styret har halvårlige tildelinger, med søknadsfrist 31.12 og 31.07. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling.

Tildelinger gjort i fondets møte 9. februar 2017:

Prosjektnavn Søker  Tildeling (kr)
Konsept bevis til Cyanogrow Cyanotope

100 000

Lista Renewable Industry Park Lista Flypark Eiendom AS

100 000

 Norsk-patentert hjul-revolusjon til havs InSvivia AS

50 000

Offshore Seaweed System (OSS) CoreMarine AS

100 000

Pilotprosjekt Thinskin AS Thinskin AS

100 000

Kompetanseheving av Stompen håndverksbakeri Stompen bakeri og konditori

50 000

Ny teknologibedrift. Etablering og markedsføring Flekkefjord Elektro AS

100 000

Midler til utvikling av EMP beskyttelsesrom Lister VVS AS

100 000

Kompetanseheving og opplæring av BPA personell A pluss Multiservice AS

50 000

Akvakultur på Hausvik industriområde i Lyngdal Landbasert akvakultur Norge AS

100 000

Kulturbokhandelen Farsund bokhandel AS

50 000

Kartløsning for drift av løypenett, turveier m.m. Karttjenester AS

50 000

Lista i Roma og Cannes Svein Bringsdal

50 000

Støtte til etablering av hurtigladestasjon Tingvatn Butikkutvikling sør AS

50 000

Grunnfinansiering Tour des Fjords Tour des Fjords Vest-Agder v/Kristiansand kommune

157 000

   

1 207 000