font

Tildelinger i september 2014

ServeringsteamStyret i Listerfondet hadde møte i Lyngdal 4. september 2014. Et av tiltakene som fikk støtte var Listerpaviljongen under ONS 2014 (bildet). Det ble gjort vedtak som i sum betyr tildelinger på kr 700 000.

Hvilke søkere og prosjekt som fikk støtte fra Listerfondet i denne omgang, går fram av tabellen under.

Søker  Formål Vedtak (NOK)
Tratec offshore solution, Flekkefjord. Kompetansebygging 200 000
Lister nyskaping Listerpaviljongen 2014 ONS. Markedsføring av regionale bedrifter 100 000
Ungt entreprenørskap Utvikling av gründermentalitet og -kunnskap 200 000
Bjørndal vedlikehold Kompetansebygging 100 000
Lister nyskaping Rullering av strategisk næringsplan 100 000
Sum    700 000

Styret i Listerfondet består av Per Sverre Kvinlaug (styreleder), Jan Sigbjørnsen (nestleder) Odd Arve Kvinnesland, Karl Erik Lohr, Øyvind Sjøtrø, steinar Eilertsen og Anne Britt Bjørdal.

Neste søknadsrunde
Den store pågangen av saker til Listerfondet har resultert i at fondet har funnet det hensiktsmessig å kun ha to tildelingsrunder per år. Søknadsfristen for neste tildelingsrunde er 31. desember 2014

Vurderinger
Behovet for å øke fondskapitalen er til stede, om man ser på behov og etterspørsel. Årets evaluering av samla tildelte midler viser at fondet i stor grad treffer målgruppen, og er i så måte en viktig fødselshjelper for mange nyetableringer og innovasjonsaktiviteter. Stimuleringstiltak kan derfor synes å være viktig om man tar i betraktning at regionen har en ganske sterk nedgang i både industri og naturbaserte næringer. De teknologiske tjenestene, som er en vekstnæring i Norge, utgjør en svært liten del av basisnæringene i Lister.

Regionen er nå i gang med rullering av strategisk næringsplan. Denne vil bli et viktig styringsdokument, også for Listerfondet. Styret ser det derfor som naturlig at en sak om fondsutvidelse blir løftet inn i styret etter at strategisk næringsplan vedtatt.

Tilbakeblikk
Siden starten i 2007 har Listerfondet delt ut nesten 13,5 millioner til lokale prosjekt og bedrifter. Antall søknader, tilsagn og støttebeløp går fram av tabellen under.

År Antall søknader Antall tilsagn Beløp tilsagn (NOK)
2007 2 2 120 000
2008 23 11 625 000
2009 30 21 1 748 000
2010 54 15 1 326 000
2011 58 37 3 587 000
2012 48 26 2 096 000
2013 - 19 1 910 000
2014 21 14 2 025 000
Sum 245 * 145 13 437 000

* Usikkerhet mht totalt antall søknader i 2013.

 

Kontakt
Eventuelle spørsmål rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., daglig leder i Listerrådet