font

Tildelinger februar 2016

På møte i Listerfondet 5. februar 2016 ble det fordelt kr. 895 000 til regionale prosjekt.

Valg av styreleder
Per Sverre Kvinlaug ble valg som leder for en ny fireårsperiode. Kvinlaug har vært leder for rådet den siste toårsperioden.

Nye retningslinjer for tildeling
Ut fra at fondet bare har to tildelingsrunder i året, besluttet fondsstyret at sekretariatet for fondet får mandat til å tildele inntil kr. 30 000 uten styrebehandling. Dette vil gjelde for kurante saker som er helt i tråd med vedtektene. En slik praksis er benyttet i Lindesnesfondet. Hensikten er å legge til rette for en større fleksibilitet og en bedre dynamikk i søknadsbehandlingen.

pdfRetningslinjer tildeling Listerfondet

Samlet tildeling på dette møtet ble kr. 895 000. Her er kort om noen av prosjektene:

Flekkefjord Fjordservice AS har til nå skapt mer enn 25 nye lokale arbeidsplasser og vurderer nå flere muligheter for å utvide sin virksomhet i Listerregionen. Fiskeoppdrett i ferskvann er et eksempel på en mulighet som har fått økt aktualitet. Flekkefjord Fjordservice AS har i denne anledning etablert selskapet Norsk Ørret AS for å komme i gang med ferskvannsoppdrett i regionen.

Lister Nyskaping AS har i samarbeid med nærings og reiselivsjefer i Lister og andre private aktører ( Lister Alliance /FOI) fått ansvar i Strategisk Næringsplan for å legge til rette for Listers eget telt i Vågen under ONS 2016. Konseptet for 2016 vil bygge på erfaringene og evalueringene etter 2014.
Lister Nyskaping AS mener teltet i Vågen er en mulighet for regionen å gjøre seg synlig både når det gjelder besøks-, bo- og næringsattraktivitet. Det er mange regioner som er ute etter denne muligheten for å representere sin region, ONS er en ettertraktet markedsføringsarena og et viktig kontaktpunkt for mange aktører.

Cimple Technology er et spennende selskapet som har som mål å bli ledende leverandør av kostnadseffektive, innovative og stratgiske mobile løsninger. Cimple Technology skal være en lønnsom kompetansearbeidsplass i regionen. De utvikler mobile forretningsløsninger som skal støtte virksomheters strategiske og oprasjonelle mål. Per dags dato har Cimple 5 ansatte i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal, og 3 i London.

PlantChem har vært etablert som kjemisk analyselaboratorium for naturprodukt og vegetabiler siden 2001. Rune Slimestad jobber i laboratoriet som i dag er samlokalisert med Nibo Særheim http://plantchem.com/. Store deler av virksomheten er basert på forskningsprosjekter finansiert gjennom Norges Forskningsråd. Slimestad flytter nå aktiviteten til Hægebostad kommune og bygger opp en analyselab der.

Tittel Søker Innvilget
Videreføring av Klyngeprosjektet i 2016 GCE NODE Service AS 60 000
Regional samfunnsstrategi Lister Lister Nyskaping AS 100 000
Mobile Video Training  Cimple Technology AS  100 00
Forprosjekt Testsenter for vindkraft  Lister nyskaping AS  150 000
Lister Teltet ONS2016  Lister Nyskaping AS  150 000
Etablering/flytting av analyselaboratorium PlantChem, Rune Slimestad 85 000
Utviklingsprosjekt mellom Philm ENK og PE Reefs AS Philm ENK 50 000
Utviklingstiltak i eksisterende bedrift Ytterdahl AS 100 000
Merdbasert produksjon av ørret i Sirdalsvatnet  Norsk Ørret AS 100 000
Sum   895 000