font

Listerfondet

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskapning har prioritet. Eksempler på tiltak som Listerfondet kan støtte er:

 • Tiltak som øker tilbudet/bredden i reiselivsnæringen/opplevelsesindustrien
 • Knoppsskyting for etablerte virksomheter
 • Tiltak som bidrar til etablering av nye "miljøer"
 • Samarbeid mellom bedrifter i regionen

Det kan søkes tilskudd fra fondet hele året. Styret vil gjennomføre halvårlige tildelinger, med søknadsfrist 31.12 og 31.07. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling.

Tilskudd fra Listerfondet kan gis til:

 • Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter
 • Nyetableringer – nye tiltak
 • Tiltak som er i tråd med arbeidsmålene jfr. §4 pkt. A i vedtektene.

Tilskudd blir utbetalt i to terminer. Første halvpart ved oppstart og andre halvpart ved tilsendt sluttrapport eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent regnskap.

Søknaden blir vurdert opp mot flere viktige kriterier:

 • Næringsmessig potensiale for regionen
 • Samarbeid med andre bedrifter/instanser - regional balanse
 • Rekrutteringstiltak
 • Kvinnelige andel og arbeidsplassser
 • Kompetanse i nytteperspektiv
 • Alder
 • Bidrag til entreprenørskap og innovasjon
 • Nettverksbygging
 • Samfinansiering
 • Internasjonalisering

Det gis vanligvis ikke støtte til oppføring av nybygg.

Mer informasjon finner du her:

pdfVedtekter for Listerfondet

pdfRetningslinjer for tildeling fra Listerfondet (sist revidert februar 2016)

 

Lister nyskaping AS og det kommunale næringsapparetet kan også bistå med mer informasjon og eventuelt veiledning i søknadsprosessen.

 

Søknad til Listerfondet sendes via nettløsningen på Regionalforvaltning.no.

Tildelinger i januar 2013

Lysende ide mannStyret i Listerfondet hadde møte i Kvinesdal 31. januar. Det resulterte i fire tildelinger på tilsammen kr 325 000.

 

 

 

Les mer

Tildelinger i august 2011

Seks søkere fikk økomomisk støtte fra Listerfondet ved møtet i august. Siden 2007 har Listerfondet fordelt over 7 millioner kroner til ulike regionale prosjekt.

Les mer

Tildelinger i mai 2012

Styret i Listerfondet hadde møte i Sirdal torsdag 3. mai. Der ble Per Sverre Kvinlaug valgt som ny leder, til erstatning for Odd Omland.  Tone Marie Nybø Solheim ble valgt som ny nestleder, til erstatning for Gunnar Haddeland.

Les mer

Tildelinger i oktober 2011

Fire søkere fikk økomomisk støtte fra Listerfondet ved møtet i oktober. Siden 2007 har Listerfondet fordelt 7,4 millioner kroner til ulike regionale prosjekt.

Les mer
 • 1
 • 2