font

Lister Alliance

Logo Lister AllianceEt samarbeid mellom ti mekanisk/elektrobedrifter i Lister. Felles målsetning om å nå nye kundegrupper og marked gjennom samarbeid og koordinering. Bedriftene og deres muligheter har blitt mer tydelige gjennom nettverket som alliansen representerer. På den måten bidrar Lister Alliance til regional utvikling og styrking av lokalt næringsliv i de seks Listerkommunen. 

  Medlemmer:

 • Andersens mekaniske verksted
 • Eiken mekaniske verksted AS
 • Einar Øgrey Farsund AS
 • Flekkefjord elektro AS
 • Kvina verft AS
 • Parat Halvorsen AS
 • Sigurd Seland AS
 • Simek AS
 • Steis mekaniske verksted AS
 • Stålesen mekaniske verksted AS

Lister Alliance arbeider innenfor to hovedområder:

 • Offshore, olje og gass
 • Fornybar energi (vann og vind)

Lister Alliance er finansiert av bedriftene selv, Sørlandets Kompetansefond, Innovasjon Norge og Vest-Agder fylkeskommune.

Se videopresentasjon av Lister Alliance

Nettside

www.listeralliance.no

ONS2014 Lister Alliance stand 
Oljemessa i Stavanger (ONS) 2014. Foto: Liv Birkeland