font

Makroalger

Sukkertare utstnitt TrondRafossHavet byr på enorme muligheter! I møte med globale utfordringer som klimaendringer og matmangel er det åpenbart at flere og gode svar finnes i marin sektor. Dyrking av tang og tare (makroalger) er et felt vi mener har stort potensiale inn i framtidas, blågrønne og bærekraftige verdiskaping.

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (930 56 787)

Norsk taredyrkerforening

Våren 2017 ble Norsk taredyrkerforening etablert. Den retter seg mot produksjon for humankonsum. Prioriterte arbeidsoppgaver er å få på plass en bransjestandard for dyrking, høsting og håndtering av sukkertare og butare. Les mer på nettstedet Algenytt: Norsk taredyrkerforening tar form

Ressurser fra tareseminar

thumb Daniel viser sukkertare

Mandag 27. mars 2017 møttes 36 deltakere til seminar om taredyrking. Det var et bredt sammensatt program for seminaret i Flekkefjord. Tematisk varierte innleggene fra praktiske problemstillinger i dyrking av tare til konsesjonssøknader, lovgivning og nettverk for dyrkere.

Les mer …

Nettverk for dyrking av tare til mat

Norges Vel har arbeidet med å få til en god organisering av produksenter av tare. Organisasjonen ønsker å etablere en forening for virksomheter som dyrker tare for humankonsum.

Les: docxSluttrapport fra forprosjektet Taredyrkernettverk for mat fra november 2016.

Marit Gjerstad i Norges Vel forteller at hensikten er blant annet å samarbeide om å utvikle markedet for tang og tare til mat. Tidligere har det eksistert en forening kalt Norges algeforening. Denne er nå i ferd med å legges ned og det arbeides med å opprette en ny. Gjennom en forening kan blant annet flere mindre virksomheter samarbeide om større leveranser/volum.

Seminar om taredyrking

thumb Sukkertare3 tau innedyrket Abelsnes 230416Hvordan dyrke tare på en effektiv og rasjonell måte? Dette spørsmålet blir belyst mandag 27. mars når Lister nyskaping og gode samarbeidspartnere inviterer til seminar.

Dyrking av tare er enda ikke en godt etablert næring i Europa. Samtidig er tare en interessant, fornybar råvare med økende global etterspørsel.

Seminaret retter seg i hovedsak mot virksomheter innen marin sektor, men er åpent for alle interesserte.

Les mer …

Tare-tillatelse ved Hidra

thumb Birte sukkertare smilSom første selskap på strekninga svenskegrensa-Bergen, har SeaweedProduction AS fått tillatelse for etablering av anlegg for dyrking av tare. Lokaliteten ligger i Hidrasund i Flekkefjord kommune. Daglig leder Trond Rafoss opplyser at tillatelsen gjelder for flere arter, men at selskapet i første rekke vil konsentrere seg om sukkertare og butare.

Les mer …

Taredyrking i Norge - Hvor og hvem?

Konsesjoner for dyrking av tare finner vi fra Agder-fylkene i sør til Bodø og Steigen i Nordland fylke. Dersom både eksisternde og omsøkte konsesjoner produserte maksimal tillatte mengde tare, ville det tilsammen bli nesten 20 000 tonn.

Les mer …

Sørlandets første tare-anlegg

thumb Sporofytter sukkertare LivB 600pNærings- og fiskeridepartementet mottok 9. august 2016 søknad fra bedriften Seaweed Production AS om dyrking av tare i Hidrasund i Flekkefjord kommune. Dermed ligger bedriften først i løypa med å etablere denne type næring i vår landsdel. Daglig leder Trond Rafoss håper at de allerede til høsten kan sette ut de første små tareplantene.

Les mer …
  • 1
  • 2