font

Taredyrking i Norge - Hvor og hvem?

Konsesjoner for dyrking av tare finner vi fra Agder-fylkene i sør til Bodø og Steigen i Nordland fylke. Dersom både eksisternde og omsøkte konsesjoner produserte maksimal tillatte mengde tare, ville det tilsammen bli nesten 20 000 tonn.

De største konsesjonene i Norge har tillatelse til å produsere 2500 tonn tare. Folla Alger AS i Gildeskål i Nordland har to konsesjoner av en slik størrelse mens Seaweed Energy Solutions har en i Sør-Trøndelag.

>> Til nettside for Lister nyskapings makroalge-prosjekt

Konsesjoner for dyrking av makroalger:

Firma Lokalitet Land/sjø Areal Produksjon Kommune Fylke
SeaweedProduction AS Guleodden Sjø 120 dekar 1000 tonn Flekkefjord Vest-Agder
Aspøy Havbruk AS Selvikstakk Sjø 12 dekar 0 -149 tonn Gjesdal Rogaland
Austevoll Seaweed Farm AS Stegavåg Sjø 20 dekar 50 -100 tonn Austevoll Hordaland
Austevoll Seaweed Farm AS Steinneset Sjø 20 dekar 50 -100 tonn Austevoll Hordaland
Bjarne K. Stangeland Storøy Ø Sjø 2 dekar 30 tonn Sveio Hordaland
EngesundFiskeoppdrett AS Laberget Sjø 100 dekar 1000 tonn Masfjorden Hordaland
Ocean Forest AS Flatøyflu (3 lokaliteter) Sjø 70 dekar 3 x 150 tonn Austevoll Hordaland
Ocean Forest AS Rongøy (3 lokaliteter) Sjø 4 x 20 dekar 4 x 150 tonn Øygarden Hordaland
ScalproAS H-ØN 315 (3 lokaliteter) Sjø 62 dekar 200 tonn Øygarden Hordaland
Hortimare AS Fureholmen Sjø 150 dekar 1500 tonn Solund Sogn og Fjordane
Hortimare AS Kverhella Land     Solund Sogn og Fjordane
Hortimare AS Sveneset Sjø 4 dekar 12 tonn Solund Sogn og Fjordane
Osland Havbruk AS Bjønnspjotneset Sjø 100 dekar 1000 tonn Høyanger Sogn og Fjordane
Seaweed AS Tussaneset Sjø 40 dekar 120 tonn Askvoll Sogn og Fjordane
Værlandet Fiskeredskap Kleivaholmen Sjø 10 dekar 30 tonn Askvoll Sogn og Fjordane
AlgeaAS Orstranda Sjø 45 dekar 5 -100 tonn Kristiansund Møre og Romsdal
AlgeaAS Øksnesvågen Sjø 6 dekar   Averøy Møre og Romsdal
AquaCultureEngineering AS (ACE) Rataren Sjø 5 dekar 5 tonn Frøya Sør-Trøndelag
AquaCultureEngineering AS (ACE) Skarvøya Sjø 300 dekar 1 -1500 tonn Hitra Sør-Trøndelag
Seaweed Energy Solutions AS Heggedalen Land     Trondheim Sør-Trøndelag
Seaweed Energy Solutions AS Dolmøy Land   5 tonn Hitra Sør-Trøndelag
Seaweed Energy Solutions AS Måsskjæra Sjø 330 dekar 2500 tonn Frøya Sør-Trøndelag
Seaweed Energy Solutions AS Taraskjæra Sjø 320 dekar 500 tonn Frøya Sør-Trøndelag
Sintef Fiskeri og Havbruk AS SINTEF SeaLab Brattørkaia Land     Trondheim Sør-Trøndelag
Dag Sæther BiodiversityDevelopment Steinan Sjø 121 dekar 150 tonn Nærøy Nord-Trøndelag
Val Videregående skole AS Torlandsøya Sjø 34 dekar 5 -10 tonn Nærøy Nord-Trøndelag
AkvatikAS Vågøya Sjø 50 dekar 150 tonn Bodø Nordland
Folla Alger AS Vinkfjorden Sjø 150 dekar 2500 tonn Steigen Nordland
Folla Alger AS Ånderbakk Alger Sjø 150 dekar 2500 tonn Steigen Nordland
Gildeskål Forskningsstasjon AS Oldervika Sjø 200 dekar   Gildeskål Nordland
Lofoten EscaVernoAS Engeløysundet Sjø 29 dekar 55 tonn Vågan Nordland
Lofoten EscaVernoAS Pollan Sjø 20 dekar 50 tonn Vågan Nordland
Salten Havbrukspark AS Sundsfjord II Sjø 137 dekar   Gildeskål Nordland

Omsøkte konsesjoner for taredyrking:

Firma Lokalitet Land/sjø Areal Produksjon Kommune Fylke
BiotecAS Gullura Sjø 40 dekar 2 tonn Forsand Rogaland
Joke Katrina Benthien Røvær Sjø     Haugesund Rogaland
AlgetunAS Risøyna Sjø 20 dekar 10 tonn Fjell Hordaland
EngesundFiskeoppdrett AS Leirvika Sjø   200 tonn Masfjorden Hordaland
Hardangerfjord Seaweed Farm AS Vardanes Sjø 120 dekar 100 tonn Kvam Herad Hordaland
Marstein Seaweed AS Horgesund Sjø 100 dekar 750 tonn Austevoll Hordaland
Seaweed AS Kleivaholmen Sjø 210 dekar   Askvoll Sogn og Fjordane
Seaweed AS Værøyhavna næringsområde Land   1 tonn Askvoll Sogn og Fjordane
Frøya Tare AS Kallholmen, Sula Sjø 77 dekar 100 tonn Frøya Sør-Trøndelag
EukaryoAS Vågsosen Land     Gildeskål Nordland
JahpronMedical Kvalnesbukta Sjø 350 dekar 1750 tonn Bodø Nordland
Lofoten EscaVernoAS Årsteinfoten Sjø 80 dekar 300 tonn Vågan Nordland
Polaralge AS Skjellvik Land 48 kvm   Gildeskål Nordland

>> Til nettside om makroalge-prosjektet