font

Norsk taredyrkerforening

Våren 2017 ble Norsk taredyrkerforening etablert. Den retter seg mot produksjon for humankonsum. Prioriterte arbeidsoppgaver er å få på plass en bransjestandard for dyrking, høsting og håndtering av sukkertare og butare. Les mer på nettstedet Algenytt: Norsk taredyrkerforening tar form