font

InnoAkva - Marin klynge

Hav illustrasjonVirksomhetene innen marine næringer i Lister representerer strategisk viktige innovasjoner og produksjoner for dagens og framtidas verdiskaping.

Siden 2016 har Lister nyskaping arbeidet med å utvikle og styrke nettverk mellom bedrifter, FoU-miljø, myndigheter og andre. Dette arbeidet har vi kalt "Marin klynge", med mål om å bli en etablert klynge med finansiering fra Innovasjon Norges ARENA-program. Gjennom en bærekraftig forvaltning av marine ressurser, vil denne delen av regionens næringsliv spille en stadig viktigere rolle.

Marin klynge i Lister skal bidra til samarbeid, kompetanseutvikling og innovasjon hos virksomheter i vår region og i de marine næringene. En prioritert oppgave er å legge til rette for etablering av Akvalab Lister med tekniske fasiliteter og infrastruktur for utvikling av nye marine produksjoner, FoU og utdanning.

Kontakt i Lister Nyskaping AS: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (930 56 787)

Akvalab Lister

Nyklekt trollkrabbe 800pix AndreasLindhomI flere år har bedrifter i regionen etterspurt forum for samarbeid og fysiske samarbeidsplattformer for akvakultur-produksjoner, fiskeri og sjømat. Dette var bakgrunnen for at lokale aktører våren 2016 tok initiativet til å lage en akvatisk gründerlab.

Nå har Endre Glastad, Rune Vatland og Andreas Lindhom etablert selskapet Akvalab Lister AS. Sammen med offentlige og private aktører arbeider de med å realisere en infrastruktur i regionen hvor gründere, etablert næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner kan utforske nye produksjoner og få kunnskap om livet i både saltvann og ferskvann.

Les mer …

Vi utforsker marine muligheter

Birte sukkertare smilNorge har ambisjoner om å øke verdiskapingen innen fisk og sjømat. Mange produkter med marint opphav vil bli viktig i framtida, slik som verdifulle forbindelser til farmasøytisk industri, alger til dyrefôr og mat, fornybar energi, turistopplevelser m.m. I prosjektet Marin klynge arbeider vi med å avdekke mulighetene som finnes i vår region. Har Sørlandskysten noen spesielle fortrinn og ressurser? Dette ble belyst på et åpent møte i Farsund tirsdag 19. september 2017.

Les mer …

Viktige spørsmål å forske på

Lys ide grunderGod tilgang til kunnskap. Muligheter for å drive forsknings- og utviklingsarbeid. Dette er avgjørende for videre vekst i marine næringer.

Prosjektet Marin klynge vil bidra med gode møteplasser for bedrifter og aktuelle forskningsmiljø. På den måten kan en sammen finne fram til sentrale problemstillinger og finne måter å belyse og løse dem på. Det kan resultere i alt fra spennende bachelor- og master-oppgaver til større EU-finansierte forskningsprosjekt.

Les mer …

Stor interesse for tare

thumb Sukkertare3 tau innedyrket Abelsnes 230416Mandag 27. mars inviteres det til seminar om taredyrking, og folk fra næring, forskning og forvaltning setter hverandre stevne i Flekkefjord. – Vi hadde håpet på 40 deltakere, og nå er det faktisk bare et par plasser igjen, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping.

Dyrking av tare er enda ikke en godt etablert næring i Europa. Samtidig er tare en interessant, fornybar råvare med økende global etterspørsel.

Seminaret retter seg i hovedsak mot virksomheter innen marin sektor, men er åpent for alle interesserte. Gjennom innlegg og diskusjoner vil vi belyse spørsmål som: Hvordan dyrke tare på en effektiv og rasjonell måte? Hva er miljøkonsekvensene? Hvordan kan en tare-rigg se ut? 

Les mer her

Marint samspill med UiA

thumb Torsk i tank utsnittStyret i Universitetet i Agder (UiA) har gitt klarsignal for en ny master i kystsone-økologi. Med denne satsingen vil universitet tiltrekke seg internasjonale studenter og bidra til utvikling av marine næringer i landsdelen.

Instituttleder Dag Olav Andersen har lagt ned mye arbeid i utviklingen av studiet. Han trekker fram viktigheten av Lister nyskaping, for å få med næringens egne perspektiv.

- Et fortsatt godt samarbeid med UiA og andre forsknings- og kompetansemiljø står høyt på agendaen i Lister nyskaping, sier Liv Birkeland, prosjektleder for den marine satsingen.

Les mer …

Marine muligheter 2017

Marin kartlegging 2017 rapportNIVA og Havforskningsinstituttet har gjort en studie for å kartlegge naturgitte næringsmuligheter innenfor marin sektor langs Agderkysten. Målet er å formidle kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker. Denne kunnskapen er viktig som grunnlag for beslutninger om utvikling av næring knyttet til marin sektor i regionen. 

Les mer …

Styringsgruppe Marin klynge

– Som et viktig strategisk organ for realisering av en marin næringsklynge i Lister, er vi veldig fornøyd med personene som har sagt seg villig til å delta i styringsgruppa for prosjektet. Det sier Christiane Skage, daglig leder i Lister nyskaping. – Det er særlig viktig med god forankring i næringslivet, og vi er også glade for deltakelsen fra Universitetet i Agder, som er en svært viktig kompetanseressurs for vår region.

Les mer …

Kompetansefondet støtter marine næringer

KompetansefondPå sitt møte i februar 2017 bestemte styret i Sørlandets kompetansefond å støtte prosjektet Marin klynge. Dette er et 2-årig prosjekt, som fondet har bevilget kr 800 000 til første år. Lister nyskaping er prosjekteier og søker også støtte fra NY VEKST-midlene som forvaltes av fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder.

Det er oppretta ei styringsgruppe for prosjektet med fire representanter fra næringsliv og en representant for forskningsmiljø, dvs UiA. Innovasjon Norge er observatør i styringsgruppa.

Kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil 930 56 787) dersom du har spørsmål eller innspill til prosjektet Marin klynge.

  • 1
  • 2