font

Styringsgruppe Marin klynge

– Som et viktig strategisk organ for realisering av en marin næringsklynge i Lister, er vi veldig fornøyd med personene som har sagt seg villig til å delta i styringsgruppa for prosjektet. Det sier Christiane Skage, daglig leder i Lister nyskaping. – Det er særlig viktig med god forankring i næringslivet, og vi er også glade for deltakelsen fra Universitetet i Agder, som er en svært viktig kompetanseressurs for vår region.

Leder av styringsgruppa er Trond Rafoss, som blant annet er gründer og daglig leder i Landbasert akvakultur Norge i Lyngdal og leder for forskning og utvikling hos Fjordservice i Flekkefjord. Med seg i gruppa har han Robin Scotland, som er produksjonssjef på Marine Harvest sine anlegg i Flekkefjord. Rafoss og Scotland representerer typiske produksjonsvirksomheter i den marine sektoren.

Jan Rune Åsly og Øyvind Johnsen kommer fra selskap som leverer varer og tjenester til den samme sektoren. Åsly er daglig leder i rørleggerbedriften IPC med base i Flekkefjord og Johnsen er teknisk direktør i Core Marine, et engineering-firma som i 2016 etablerte seg i Farsund.

Fra Universitetet i Agder deltar leder for institutt for naturvitenskaplige fag, Dag Olav Andersen.

Rita Schage er observatør i styringsgruppa. Hun er ansatt som klyngerådgiver i Innovasjon Norge, med særlig ansvar for Telemark og Agder. Schage har erfaring fra oppstart og utvikling av GCE NODE og har kundeansvar for GCE Eyde, USUS, IKT Telemark, Offshore Telemark, Sørlandsporten teknologinettverk, Lister Alliance med flere.

>> Tilbake til prosjektside Marin klynge