font

Marine muligheter 2017

Marin kartlegging 2017 rapportNIVA og Havforskningsinstituttet har gjort en studie for å kartlegge naturgitte næringsmuligheter innenfor marin sektor langs Agderkysten. Målet er å formidle kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker. Denne kunnskapen er viktig som grunnlag for beslutninger om utvikling av næring knyttet til marin sektor i regionen. 

 

Rapporten peker på en rekke muligheter og også noen begrensninger. De ulike næringsmulighetene er inndelt og vurdert innenfor fem ulike kategorier:

  1. verdiskaping basert på høsting av marine organismer
  2. verdiskaping basert på havbruk
  3. verdiskaping basert på havbeite og oppfôring av levende fangst
  4. verdiskaping basert på økosystemrestaurering
  5. verdiskaping basert på reiseliv og turisme

Last ned rapporten her

>> Til prosjektside Marin klynge