font

Vi utforsker marine muligheter

Birte sukkertare smilNorge har ambisjoner om å øke verdiskapingen innen fisk og sjømat. Mange produkter med marint opphav vil bli viktig i framtida, slik som verdifulle forbindelser til farmasøytisk industri, alger til dyrefôr og mat, fornybar energi, turistopplevelser m.m. I prosjektet Marin klynge arbeider vi med å avdekke mulighetene som finnes i vår region. Har Sørlandskysten noen spesielle fortrinn og ressurser? Dette ble belyst på et åpent møte i Farsund tirsdag 19. september 2017.

I Vest-Agder produseres det like mye laks som totalproduksjonen i hele Irland. I tillegg er det stor verdiskaping knyttet til andre marine produksjoner i sjø, ferskvann og på land.

Hensikten med Lister nyskapings prosjekt Marin klynge er å legge til rette for fremtidsrettet, bærekraftig vekst i marine produksjoner. På møtet 19. september i Farsund vil vi sette søkelys på hvilke muligheter som finnes for å gjøre nettopp det.

  pdfMulighetskartlegging for kystbaserte næring i Agder    Øyvind Kaste fra NIVA presenterte en studie som NIVA og Havforskningsinstituttet har utført. 
  pdfPotensialet i taredyrking    Anton Voskoboynikov fra Norway Seaweed i Arendal la fram erfaringer og muligheter for kommersiell dyrking av tare på Sørlandet.  
  pdfFangstbasert akvakultur og levendelagring   Trond Rafoss fra Flekkefjord fjordservice viste til muligheter for økt verdiskaping i marine næringer som ikke nødvendigvis knytter seg til økt produksjon og fangst.
  pdfSamarbeid for vekst i marine næringer   Liv Birkeland fra Lister nyskaping fortalte om arbeidet med etablering av en marin klynge i regionen.


Marin kartlegging 2017 rapport

Rapporten fra studien som Øyvind Kaste presenterte, er tilgjengelig her:

Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder

 

Deltakere

Navn     Bedrift/organisasjon 
Arne Marthinsen   Einar Øgrey Farsund AS
Arnt Abrahamsen    Farsund kommune 
Stig Alfred Eikeland   Farsund kommune
Patricia Hartmann   Farsund kommune
Tor-Inge Rake   Flekkefjord videregående skole
Trond Rafoss   Fjordservice Flekkefjord
Hans-Egill Berven   Flekkefjord kommune
Rita Schage   Innovasjon Norge
Jan Rune Åsly   IPC AS
Einar Rune Vinningland   Jutland Group
Harald Brandsberg   Jutland Group
Åge Igland   Korshavn Havbruk
Inge Røsvik   Landbasert akvakultur Norge AS
Åge Hansen   Leppefisk.com AS
Magnus Midling Jensen   Leppefisk.com AS
Christiane Skage   Lister nyskaping AS
Kristine Simonsen   Lister nyskaping AS
Liv Birkeland   Lister nyskaping AS
Ole-Kristian Hess-Erga   NIVA
Øyvind Kaste   NIVA
May Britt Hansen   Nor-Dan Composites AS
Siren M Neset   Norges forskningsråd
Anton Voskoboynikov   Norway seaweed AS
Knut Mørland   Oystercatch AS
Oddvar Mørland Karlsen   Oystercatch AS
Mona Wikøren   Regionsavisen Lister/Lister 24
Ceselie Glendrange   ROV og dykker service AS
Nina Risnes Olsen   Stolt Sea Farm Turbot AS
Arnt-Magnus Larsen   Stolt Sea Farm Turbot AS
Joachim Stoss   Stolt Sea Farm Turbot AS
Lasse Stoss   Stolt Sea Farm Turbot AS
Dag Olav Andersen   UiA
Arne Mikalsen   Venturos

Marine muligheter 19sept2017

Arrangementet er en del av prosjektet Marin klynge som støttes av Sørlandets kompetansefond.

 

Kompetansefond