font

Prosjekt

Biogass   Lister Alliance   Andelslandbruk Agder Marin klynge
   Datasentre i Lister Makroalger

Kontaktperson for Lister Nyskapings utviklingsprosjekter er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (930 56 787)

Styringsgruppe Marin klynge

– Som et viktig strategisk organ for realisering av en marin næringsklynge i Lister, er vi veldig fornøyd med personene som har sagt seg villig til å delta i styringsgruppa for prosjektet. Det sier Christiane Skage, daglig leder i Lister nyskaping. – Det er særlig viktig med god forankring i næringslivet, og vi er også glade for deltakelsen fra Universitetet i Agder, som er en svært viktig kompetanseressurs for vår region.

Les mer …

Stor interesse for tare

thumb Sukkertare3 tau innedyrket Abelsnes 230416Mandag 27. mars inviteres det til seminar om taredyrking, og folk fra næring, forskning og forvaltning setter hverandre stevne i Flekkefjord. – Vi hadde håpet på 40 deltakere, og nå er det faktisk bare et par plasser igjen, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping.

Dyrking av tare er enda ikke en godt etablert næring i Europa. Samtidig er tare en interessant, fornybar råvare med økende global etterspørsel.

Seminaret retter seg i hovedsak mot virksomheter innen marin sektor, men er åpent for alle interesserte. Gjennom innlegg og diskusjoner vil vi belyse spørsmål som: Hvordan dyrke tare på en effektiv og rasjonell måte? Hva er miljøkonsekvensene? Hvordan kan en tare-rigg se ut? 

Les mer her

Taredyrking i Norge - Hvor og hvem?

Konsesjoner for dyrking av tare finner vi fra Agder-fylkene i sør til Bodø og Steigen i Nordland fylke. Dersom både eksisternde og omsøkte konsesjoner produserte maksimal tillatte mengde tare, ville det tilsammen bli nesten 20 000 tonn.

Les mer …

Ressurser fra tareseminar

thumb Daniel viser sukkertare

Mandag 27. mars 2017 møttes 36 deltakere til seminar om taredyrking. Det var et bredt sammensatt program for seminaret i Flekkefjord. Tematisk varierte innleggene fra praktiske problemstillinger i dyrking av tare til konsesjonssøknader, lovgivning og nettverk for dyrkere.

Les mer …

Kompetansefondet støtter marine næringer

KompetansefondPå sitt møte i februar 2017 bestemte styret i Sørlandets kompetansefond å støtte prosjektet Marin klynge. Dette er et 2-årig prosjekt, som fondet har bevilget kr 800 000 til første år. Lister nyskaping er prosjekteier og søker også støtte fra NY VEKST-midlene som forvaltes av fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder.

Det er oppretta ei styringsgruppe for prosjektet med fire representanter fra næringsliv og en representant for forskningsmiljø, dvs UiA. Innovasjon Norge er observatør i styringsgruppa.

Kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil 930 56 787) dersom du har spørsmål eller innspill til prosjektet Marin klynge.

Nettverk for dyrking av tare til mat

Norges Vel har arbeidet med å få til en god organisering av produksenter av tare. Organisasjonen ønsker å etablere en forening for virksomheter som dyrker tare for humankonsum.

Les: docxSluttrapport fra forprosjektet Taredyrkernettverk for mat fra november 2016.

Marit Gjerstad i Norges Vel forteller at hensikten er blant annet å samarbeide om å utvikle markedet for tang og tare til mat. Tidligere har det eksistert en forening kalt Norges algeforening. Denne er nå i ferd med å legges ned og det arbeides med å opprette en ny. Gjennom en forening kan blant annet flere mindre virksomheter samarbeide om større leveranser/volum.

3 nye akva-konsesjoner på ei uke

Kartutsnitt Rutlebekk SirdalI løpet av de siste dagene av februar 2017 kan Lister som region varte opp med tre nye akvakultur-tillatelser. Det gjelder på følgende lokaliteter:

  • Rutlebekk i Sirdalsvann. Norsk ørret AS har fått konsesjon for oppdrett av ørret og røye. MTB: 650 tonn
  • Rekevika i Lundevann. Vidar Birkeland har fått konsesjon for oppdrett av ørret. MTB: 100 tonn
  • Hausvik i Lyngdal. Landbasert akvakultur Norge AS har fått konsesjon til oppdrett av rognkjeks. Kapasitet: 20 tonn